Barndom i Balance – Opvækst og rusmidler (BiBa)

Formål
At hjælpe børn, unge og deres familier, når én eller begge forældre/nære pårørende har problemer med alkohol, hash eller stoffer

Indhold
Tilbuddet ’Barndom i Balance – Opvækst og rusmidler’ (BiBa) er et gratis og anonymt tilbud i Københavns Kommune, som tilbyder forskellige rådgivningsmuligheder til unge, der er vokset op i en familie med rusmiddelproblemer:

  • Unge mellem 15-24 år: Unge i denne aldersgruppe kan ringe eller skrive til BiBa for at mødes fysisk med en rådgiver i BiBas lokaler og få hjælp til at bearbejde svære oplevelser og håndtere situationen i familien. De unge kan komme alene eller sammen med en god ven eller en pårørende 

  • Unge mellem 18-24 år: Unge i denne aldersgruppe har desuden mulighed for at deltage i følgende tilbud:​

    • Bevidningsgrupper: Små grupper, hvor unge kan deltage og møde andre unge i samme situation. Grupperne har fokus på at være et hyggeligt frirum, hvor de unge kan dele deres erfaringer med hinanden og få oplevelsen af et fællesskab. I gruppen kan der italesættes emner som tillid, selvværd, ansvar for familien og om ideer til handlestrategier i hverdagen

    • Familiesamtaler: Den unge kan også invitere sin far, mor eller søskende med til familiesamtaler. Mange unge og forældre synes det er rart at mødes i BiBa og få hjælp til at lytte til hinanden og få talt åbent om rusmiddelproblemerne. Samtalerne handler fx om, hvordan familiemedlemmerne kan få en bedre relation og om hvordan oplevelser, grænser og behov bliver forstået og respekteret. Desuden kan BiBa understøtte, at en forælder kommer i rusmiddelbehandling

  • Forældre og pårørende: BiBa tilbyder desuden anonym rådgivning og uforpligtende telefonsamtaler med forældre og pårørende, der er bekymrede for deres barns trivsel. Der tilbydes op til fem samtaler

  • Rådgivning og sparring: Fagpersoner kan få hjælp og vejledning hos BiBa, der også kan hjælpe med at brobygge unge og forældre til BiBas forskellige tilbud. På BiBas hjemmeside findes desuden relevant viden om fx Samtalen med et barn/ung om den fagprofessionelles bekymringer, Retningslinjer og politikker og Underretning

Målgruppe
Børn og unge op til 24 år og/eller forældre og pårørende i Københavns Kommune

Omkostninger
Tilbuddet er gratis at benytte for borgere i Københavns Kommune

Hvem kan varetage aktiviteten?
BiBas børne- og familieterapeuter

Evalueringsresultater og praksiserfaringer
Der er ikke foretaget en evaluering af tilbuddet

Afsendere af indsatsen
Københavns Kommune

Læs mere her:
BiBa: Barndom i Balance - Opvækst og rusmidler

Om BiBas tilbud

Historier fra børn og unge, der har fået hjælp hos BiBa​ 

Redaktør