​​

Alt om kost

Formål
At rådgive om, hvordan sund og klimavenlig mad kan omsættes til måltider i skoler og kantiner​

Indhold
Hjemmesiden www.altomkost.dk er en vidensportal fra Fødevarestyrelsen, som giver adgang til nyttig viden og anbefalinger vedrørende kost og måltider, blandt i skole- og kantinesammenhænge. Hjemmesiden kan bruges til at søge inspiration til planlægning af måltider på skolen og indeholder blandt andet:

 • Kostråd til Måltider i skoler/kantiner: To hæfter, der viser, hvordan en skole, kantine eller eksternt produktionskøkken kan sammensætte måltider, der både er sunde og klimavenlige. Kostråd til Måltider bygger på de officielle kostråd og består af tre værktøjer:

  • ​​En række principper for, hvordan kostrådene kan omsættes til praksis
  • En råvareoversigt, der viser, hvilke råvarer, kantinen skal vælge for at tilberede sund og klimavenlig mad
  • En vejledning til mængder for portionsstørrelser

 • En tjekliste til kantiner, der vil dokumentere sin indsats og derigennem få mulighed for at markedsføre sig på, at køkkenet følger Kostråd til Måltider

 • Et inspirationskatalog til skoler og kantiner, der giver viden mere om, hvordan man kan skabe sunde og velsmagende måltider og tænke kostrådene ind i menuplanlægningen

 • Hjælp og gode råd til menuplanlægningen, så denne sikrer variation, kvalitet, smag, indkøb og økonomi

 • Guide til mindre madspild, herunder tips til at genbruge rester

 • Officielle anbefalinger til gode rammer om måltidet i skoler (dog målrettet yngre aldersgrupper), hvor skolens medarbejdere og ledelse sammen kan opbygge en madkultur, der skaber glæde, fællesskab, gode læringsforudsætninger og lyst til at spise sundt: a) Det gode måltid kræver voksne, der går foran, b) Det gode måltid indebærer elevinvolvering, c) Det gode måltid tager tid, d) Det gode måltid giver energi og e) Det gode måltid involverer forældrene 

 • Undervisningsmateriale, der kan bruges til at introducere elever for de officielle kostråd og fx arbejde med madkulturen på en skole

 • Pjecer og plakater om bl.a. grøntsager i sæson, der frit kan benyttes på skolen

 • Opskriftshæfte med 25 velsmagende og nemme hverdagsmåltider samt links til andre nyttige opskriftssamlinger

Målgruppe
Skoler, kantiner og eksterne produktionskøkkener

Omkostninger
Materialer tilgås gratis via hjemmesiden​

Hvem kan varetage aktiviteten?
Køkkenpersonale og undervisere. Flere af materialerne kan dog også bruges af eleverne privat

Evalueringsresultater og praksiserfaringer
Der er ikke lavet en evaluering af hjemmesiden eller de tilhørende materialer 

Afsendere af indsatsen
Fødevarestyrelsen

Læs mere her:
www.altomkost.dk 
Undervisningsmaterialer

Dokumenter i PDF-format:
Inspirationskatalog.pdf
Opskriftshæfte.pdf
Kostråd til Måltider_kantiner.pdf
Tjekliste til dokumentation.pdf

Redaktør