​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Alkohol

På denne side kan du gå på opdagelse og finde inspiration i forskellige indsatser, der adresserer alkohol

Indsatserne er enten specifikt målrettet erhvervsskoleelever eller de er vurderet som relevante i arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse blandt denne målgruppe

Ved hver indsats står et par nøgleord om indhold og form - Klik på indsatsens titel for at læse mere

Rigtig god fornøjelse!

Indsatser, der har til formål at fremme elevernes tilegnelse af viden, kunnen, indsigt og forståelse. Inkluderer både traditionelle undervisningsformer samt klasseundervisning og mere innovative læreprocesser og arbejdsformer, fx gruppearbejde, der understøtter elevens aktive deltagelse. Indsatser i denne kategori indeholder alt fra deciderede undervisningsplaner klar til brug til offentligt tilgængeligt undervisningsmateriale, online platforme og andre redskaber, der på eget initiativ kan bruges i undervisningen på erhvervsuddannelserFuld af Liv

* Inspirationsmateriale til undervisning om unge og alkohol samt opfølgning på alkoholfrie morgenfester

* Besøg fra ’sundhedsformidlere’


Dit barn – Din alkoholdning

* Inspirationsmateriale til undervisning blandt unge, herunder debat- og dilemmakort, lovgivning og viden på området og præsentationsoplæg om unge og alkohol

* Adgang til rapporter om unges alkoholvaner og holdninger til alkohol


’Hvis det ikke er et drukspil, hvorfor skal jeg så spille det?’

* Samtalespil til unge, der skal skabe diskussion og refleksion over typiske dilemmaer og alkoholforbrug


Åben Anonym Rusmiddelrådgivning

* Undervisning af nye grundforløbselever i forløbet ’Unge og Rusmidler’ ved PsykiatriFondens Ungdomsprojekt


TUBA

* Tre undervisningsforløb med film om dilemmaer og udfordringer ved at vokse op i en familie, der er ramt af alkoholmisbrug


Den Sundhedsfremmende Ungdomsuddannelse (DSU)

* Undervisningsforløb for grundforløbselever (temadag) med oplæg og gruppearbejde og -fremlæggelser 


Ro på Rusen

* Klassedialoger og undervisningsforløb på skolen


Trygt Natteliv

* En række foredrags- og debatarrangementer blandt elever med henblik på at skabe synlighed omkring projektet og debat om unges adfærd i nattelivet


Gymnasier Fuld af liv

* Uddannelse af introguider, der skal tage sig af nye elever på skolen og bl.a. sikre, at de ikke føler stærkt drikkepres

* Uddannelse af fest- og caféudvalg, som skal inspirere til at reducere antallet af arrangementer med alkohol

* En lommefilmsworkshop til nye 1.g-elever, der skal bidrage til debat og refleksion om alkoholkultur og drikkepres

* Lærervejledninger til alle forløb


Alkolinjen

* Faktaark om unge og alkohol med opgørelser over danske unges (mellem 15-25 år) alkoholkultur, herunder holdninger til alkohol, oplevelser med alkohol, årsager til at takke nej, alkoholforbrug fordelt på køn, alder og geografi m.m

* Viden om alkohol, der fx kan bruges til undervisning – bl.a. om hvordan alkohol påvirker kroppen, alkoholvaner blandt unge og kendetegn ved alkoholproblemer


Altomstoffer.dk – Stofleksikon for unge

* Vidensportal med leksikon over stoffer fra A-Z, korte artikler og videoer om forskellige rusmidler​


Netstof.dk – Rådgivning om alkohol, hash og andre stoffer​

* Vidensbank med artikelsamling, leksikon og FAQ om alkohol, hash og andre stofferIndsatser, der tilbyder kurser, uddannelse, træning eller lignende til erhvervsskolers medarbejdere/ledelse eller andre tilknyttede aktører. Inkluderer bl.a. tilbud om færdige kurser, online materialer til fri afbenyttelse, facilitering af workshops, samskabelse og anden inddragelse og kapacitetsopbygningU-turn

* Sparring, supervision og konsulentbistand ved indsatser

* Kurser og workshops for fagprofessionelle og andre med fokus på unge, fx undervisning ved rusmiddelbehandlere og rådgivere

* Videns- og kompetencecenter med data og rapporter om unge og rusmidler (VIKUR)


Unge, alkohol og stoffer: Seks modelprojekter

* Løbende opkvalificering af medarbejdere, bl.a. fokus på tidlig opsporing og redskaber til at tage kontakt til unge med et problematisk rusmiddelforbrug


Den Sundhedsfremmende Ungdomsuddannelse (DSU)

* Kursus i politikdannelse for skolens sundhedskoordinatorer


Ro på Rusen

* Kurser, oplæg og sparring til ungdomsuddannelser (lærere, vejledere, ledere) – bl.a. hjælp til udvikling og implementering af rusmiddelpolitik samt viden om unge og alkohol/rusmidler


Trygt Natteliv

* Kursus over to aftener for lokale restauratører og ansatte på byens restaurationer – bl.a. fokus på udskænkningspolitik, lokale netværk (herunder SSP og gadeplansmedarbejdere) og samarbejde med politiet, praktisk førstehjælp og konflikthåndtering 


Ansvarlig udskænkning

* Uddannelse af de personalegrupper, der skal varetage metodens opgaver – herunder viden om opgaver og ansvar i arbejdet med Ansvarlig udskænkning, kendskab til indgåede aftaler og lovgivning på området, viden om rusmidler og tegn på brug af stoffer og overforbrug af alkohol samt redskaber til konflikthåndtering


Forebyggelse i festmiljøet – Om alkohol og stoffer

* Dørmandskursus for ansatte i nattelivet med fokus på samarbejde, kultur, kommunikation og konflikthåndtering

* Forebyggende kurser for restauratører og deres ansatte med fokus på bl.a. unges festadfærd og brug af alkohol samt tegn på overforbrugTidsafgrænsede indsatser, der fx søger at påvirke målgruppens adfærd og forståelser, samt planlagte arrangementer/begivenheder, der kan have til formål at sætte fokus på et særligt område eller budskab, skabe opmærksomhed eller relationer, markere en holdning eller igangsætte en aktivitet, fx på skolen. Inkluderer både traditionelle kampagner med fx plakater samt andre kommunikationsaktiviteter såsom happenings og nudging-tiltagFuld af Liv 

* 5-årig kampagne med videoer og en Facebook-side om bl.a. gruppepres i forbindelse med alkohol

* Alkoholfrie morgenfester på ungdomsuddannelser, herunder drejebog til afholdelse


’Hvis det ikke er et drukspil, hvorfor skal jeg så spille det?’ 

* Samtalespil til unge, der skal skabe diskussion og refleksion over typiske dilemmaer og alkoholforbrug


Trygt Natteliv 

* En række kampagnemateriale (fx plakater, avisannonce, t-shirts med logo) med henblik på at oplyse om initiativet ’Trygt Natteliv som et samarbejde mellem SSP, kommune, lokale restauratører, politi og andre

* Uddeling af hjælpekort til unge med nyttig information og kontaktoplysninger, der kan bruges ved utryghed i nattelivet

* Kursusbevis og officielt certifikat til lokale restauratører, der deltager aktivt i projekt ’Trygt Natteliv’


Netstof.dk – Rådgivning om alkohol, hash og andre stoffer 

* Informationsmaterialer til ungdomsuddannelser, der kan bruges til at oplyse om websitet – herunder mini-cards til omdeling, hjemmesidebannere og plakater


Gymnasier Fuld af liv 

*Alkoholfri morgenfest på skolen for alle elever, afholdt af lærerne

* Kampagnematerialer, bl.a. forskellige plakater til skolens infoskærme og en film om unges alkoholkultur

* En lommefilmsworkhop, hvor 1.g-elever skal udvikle en kampagnefilm med budskabet ’Drik mindre – Oplev mere’


Alkolinjen​ 

* Test af egne alkoholvaner, unge mellem 15-24 årIndsatser, der er centreret omkring tilbud og ydelser, hvor erhvervsskoleelever/unge modtager rådgivning, sparring eller samtale med det formål at understøtte udvikling på et givent område. Der kan være tale om deciderede terapiforløb, vejledning i form af anbefalinger til hensigtsmæssige adfærdsændringer eller andre støttefunktioner, der giver mulighed for at drøfte og reflektere over en given problematik. Inkluderer også materialer og redskaber, som erhvervsskoleeleven/den unge kan benytte alene samt mere uformel sparring, hvor erhvervsskoleeleven/den unge efterfølgende selv kan vurdere sin situation uden at være i samråd med andreDit barn – Din alkoholdning 

* Gode råd til forældre i forbindelse med at sætte klare rammer for alkohol overfor unge

* Skabeloner til alkoholaftaler

* Vejledning og materialer til forældremøder


U-turn 

* Anonyme rådgivnings- og behandlingsforløb for unge, der ønsker at reducere sit alkoholforbrug

* Telefonisk/personlig rådgivning og samtalegrupper til forældre og pårørende

* Aktivitets- og fritidstilbud til unge med fokus på positive fællesskaber


Åben Anonym Rusmiddelrådgivning 

* Anonymt rådgivningstilbud for elever, enten individuelt eller i grupper – Samtalerne afholdes på skolen


Hele vejen rundt 

* Hæfte, der giver inspiration, relevant viden og konkrete redskaber til fagprofessionelles arbejde med unge med rusmiddelproblemer


Unge, alkohol og stoffer: Seks modelprojekter 

* Udarbejdelse af handleplaner, som medarbejdere kan støtte sig til ved bekymring om for højt rusmiddelforbrug

* Rådgivningsforløb, enten individuelt eller i grupper – oftest afholdt på skolen


TUBA 

* Gratis rådgivning og terapi til unge mellem 14-35 år, der er vokset op i en familie ramt af alkoholmisbrug


Ro på Rusen

* En opsøgende enhed fysisk til stede på skolen, hvor elever kan modtage op til 10 anonyme samtaler


Trygt Natteliv 

* Hjemmeside med information om projekt og deltagende restaurationer samt links til rådgivning og anden hjælp


Hjælp din teenager med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer 

* Folder med viden, gode råd og anbefalinger til forældre til unge på ungdomsuddannelser, der skal understøtte dialog og gode rammer for bl.a. alkohol


Netstof.dk – Rådgivning om alkohol, hash og andre stoffer 

* Brevkasser, hvor unge eller pårørende kan stille spørgsmål til hhv. en læge, rusmiddelekspert, psykolog eller andre pårørende

* Debatforum om alkohol, hvor brugere kan dele erfaringer og spørge hinanden om forhold relateret til alkohol og læse tidligere debatter under forskellige emner

* Vidensbank med artikelsamling, leksikon og FAQ om alkohol, hash og andre stoffer

* Søgemaskine, hvor unge kan få et overblik over den pågældende kommunes tilbud, fordelt på alder

* Pårørende-side, hvor forældre og andre kan finde materialer, læse relevante artikler og fx se en række film med interviews med forældre til unge


Forebyggelse i festmiljøet – Om alkohol og stoffer 

* Frivilligt forældrekorps af Natteravne, som kan støtte det forebyggende arbejde i festmiljøerne og hjælpe de unge ved behov


Den gode dialog 

* En række samtaleteknikker, der kan bruges af fagprofessionelle og andre, der er i kontakt med målgruppen, i dialog med unge om alkohol og andre rusmidler


Alkolinjen 

* Anonym rådgivning – telefonisk, online via chat eller over brevkasse

* Forskellige oversigter over støtte og relevante tilbud, herunder rådgivningssteder til unge

* Podcast om unges alkoholkultur, bl.a. med redskaber til at takke nej til alkohol

* Livsfortællinger fra andre, skrevet af drikkende eller pårørende (kan sorteres ift. køn, alder og målgruppe)

* Pårørende-side, bl.a. med gode råd og anbefalinger til at passe på sig selv samt viden om typiske tegn på alkoholproblemer

* Vejledninger til at tale med unge om alkoholproblemer i familien samt viden om, hvordan man bedst kan støtte den unge

* AlkoLog, en gratis app, hvor man kan registrere sit alkoholforbrug og få hjælp til at reducere det

* Gode råd til unge, som kan støtte dem i at sige nej eller reducere deres alkoholforbrug, herunder 5 gode råd til at drikke mindre til fest

* En guide til at sænke sit alkoholforbrug med bl.a. opskrifter på alkoholfrie drinks og råd til at bryde vanen

* Viden om unge og alkohol samt alkohol generelt


Altomstoffer.dk – Stofleksikon for unge 

* Vidensportal med leksikon over stoffer fra A-Z, korte artikler og videoer om forskellige rusmidler


Barndom i Balance – Opvækst og rusmidler (BiBa)​ ​

* Rådgivningstilbud med forskellige muligheder til unge mellem 15-24 år: Individuelle samtaler, familiesamtaler og ’bevidningsgrupper’

* Rådgivning og uforpligtende samtaler til forældre og pårørende ved bekymring om et barns trivsel

* Sparring og rådgivning til fagprofessionelle, fx om underretninger og samtaler med børnIndsatser, der har til formål at involvere forældre (og eventuelt andre omsorgspersoner og netværk) til elever på erhvervsuddannelse og/eller unge. Inkluderer både indsatser, der afdækker forældres oplevelser, viden, holdninger og perspektiver på et givent område, samt indsatser, der i højere grad søger at inddrage og mobilisere dem aktivt som en udførende part i selve indsatsen, herunder tiltag, der adresserer og søger at styrke samarbejdet mellem forældre og erhvervsuddannelseDit barn – Din alkoholdning 

* Tests til forældre i forhold til holdninger og overvejelser i forbindelse med alkohol

* Gode råd til forældre i forbindelse med at sætte klare rammer for alkohol overfor unge

* Skabeloner til alkoholaftaler

* Vejledning og materialer til forældremøder


Politik for rusmidler og rygning - Til ungdomsuddannelsens lærere og ledelse 

* Inddragelse af forældre i diskussion og udformning af skolens rusmiddelpolitik, herunder for alkohol, fx i en styregruppe


Hjælp din teenager med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer 

* Folder med viden, gode råd og anbefalinger til forældre til unge på ungdomsuddannelser, der skal understøtte dialog og gode rammer for bl.a. alkohol


Gymnasier Fuld af liv​ 

* Opfordring til afholdelse af forældremøder for forældre til nye børn på skolen, herunder materiale til oplæg om unge og alkohol

* Folder til forældre med gode råd til teenageforældre og viden om forældrerollen​Indsatser, der har til formål at involvere unge direkte i fx udførelsen og planlægningen af aktiviteter, eksempelvis ved, at de kommer med forslag til konkrete aktiviteter eller selv er med til at afholde dem. Inkluderer også ung-til-ung-metoder, som er en bred betegnelse for tilgange, hvor unge kommunikerer med andre unge, fx ved at formidle deres egne erfaringer eller holdninger; herunder mentorordninger, makkerskaber og rollemodeller, hvor fx ældre elever støtter og rådgiver nystartede eleverPolitik for rusmidler og rygning - Til ungdomsuddannelsens lærere og ledelse 

* Inddragelse af elevråd i diskussion og udformning af skolens rusmiddelpolitik, herunder for alkohol, fx i en styregruppe


Gymnasier Fuld af liv 

* Introforløb til kommende ’introguider’, der skal tage godt imod nye 1.g-elever

* Uddannelse af fest- og caféudvalg, så de bliver bedre rustet til at planlægge arrangementer uden/med mindre alkohol


Hele vejen rundt​ ​
* Aktiv inddragelse af den unge selv igennem hele forløbet, både i forhold til klarlægge behovet for støtte, men særligt for at skabe ejerskab til processen


Indsatser, der på forskellig vis arbejder med brugen af de fysiske rammer - både inde og ude – så de understøtter elever og medarbejderes udvikling, læring, sociale relationer og trivsel gennem valg af materialer og indretning. Inkluderer bl.a. indsatser, der søger at skabe nye bevægelsesstrukturer på skolen, inspirerer til forskellige aktiviteter og måder at interagere med hinanden på og forsøger at skubbe til bestemt adfærd, herunder nudging-tiltag og zoneopdelingerTrygt Natteliv 

* Håndhævelse af udskænkningspolitik og aldersgrænser på restaurationer


Ansvarlig udskænkning 

* Håndhævelse af udskænknings- og alkoholpolitik, herunder mere restriktive lejlighedsbevillinger


Forebyggelse i festmiljøet – Om alkohol og stoffer​ 

* Tilstedeværelse af frivillige voksne i nattelivet

* Håndhævelse af udskænkningspolitik​Indsatser, der indebærer retningslinjer, regelsæt, strukturelle ændringer eller anden aktiv stillingtagen, der udtrykker erhvervsuddannelsens holdning og ønsker til kulturforandringer på et givent område. Inkluderer både formelle, skriftligt formulerede politikker i organisationen, herunder kontrolforanstaltninger, regler for konsekvenser for brud på politikken og omfang for politikkens rækkevidde, samt uformelle og fleksible retningslinjer og principper, der skal guide beslutninger og handlinger, men ikke er direkte anvisendeDit barn – Din alkoholdning 

* Skabeloner til alkoholaftaler i klassen


Politik for rusmidler og rygning - Til ungdomsuddannelsens lærere og ledelse 

* Anbefalinger og vejledning til udarbejdelse af en rusmiddelpolitik på ungdomsuddannelser


Unge, alkohol og stoffer: Seks modelprojekter 

* Udarbejdelse af en rusmiddelpolitik, enten på tværs af kommunens ungdomsuddannelser eller lokalt udviklet på den enkelte skole

* Udvikling af en handleplan på baggrund af politikken


Den Sundhedsfremmende Ungdomsuddannelse (DSU) 

* Etablering af en række sundhedspolitikker på skolen


Ro på Rusen 

* Hjælp og sparring til udarbejdelse og implementering af skolens rusmiddelpolitik


Trygt Natteliv 

* Etablering af lokalt partnerskab mellem Restauratørforeningen Holstebro, SSP, Holstebro Kommune, Holstebro Politi, Det Kriminalpræventive Råd, daværende Ringkjøbing Amt og Foreningen Gode Alkoholdninger (GODA)


Ansvarlig udskænkning 

* Etablering af et lokalt samarbejde om alkoholudskænkning, -bevillinger (herunder lejlighedstilladelser) og -politikker


Forebyggelse i festmiljøet – Om alkohol og stoffer 

* Udarbejdelse af en lokal rusmiddelpolitik på ungdomsuddannelser

* Etablering af et samarbejdsforum for de aktører, der omgiver de unge i festmiljøerne


Gymnasier Fuld af liv​ 

* Udarbejdelse og implementering af en alkoholpolitik på skolen, bl.a. med udgangspunkt i en tjeklisteIndsatser, der afdækker et givent område – herunder holdninger, adfærd, forekomst og forståelser – blandt erhvervsskoleelever og/eller -medarbejdere. Der kan både være tale om omfattende kvantitative og/eller kvalitative undersøgelser samt ad hoc-baserede eller uformelle afdækninger i lille skalaUnge, alkohol og stoffer: Seks modelprojekter

* Gennemførelse af en ungeprofilundersøgelse blandt skolens elever, som skolens indsatser kan tage udgangspunkt i


Den Sundhedsfremmende Ungdomsuddannelse (DSU)​​

* Sundheds- og trivselsundersøgelser blandt skolens elever, som bl.a. beskriver livsstil, trivsel og sundhedsadfærd​​​​​​​​
Redaktør