​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Beskæftigelse og praktik

På denne side kan du gå på opdagelse og finde inspiration i forskellige indsatser, der adresserer beskæftigelse og praktik

Indsatserne er enten specifikt målrettet erhvervsskoleelever eller de er vurderet som relevante i arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse blandt denne målgruppe

Ved hver indsats står et par nøgleord om indhold og form - Klik på indsatsens titel for at læse mere

Rigtig god fornøjelse!

Indsatser, der har til formål at fremme elevernes tilegnelse af viden, kunnen, indsigt og forståelse. Inkluderer både traditionelle undervisningsformer samt klasseundervisning og mere innovative læreprocesser og arbejdsformer, fx gruppearbejde, der understøtter elevens aktive deltagelse. Indsatser i denne kategori indeholder alt fra deciderede undervisningsplaner klar til brug til offentligt tilgængeligt undervisningsmateriale, online platforme og andre redskaber, der på eget initiativ kan bruges i undervisningen på erhvervsuddannelserDit Arbejdsliv Nu

* Interaktivt Dilemmaspil om dilemmaer på arbejdspladsen – kan integreret i arbejdsmiljøundervisningen

* Undervisningsmaterialer til undervisere

* Vidensbank med viden om sammenhængen mellem psykisk arbejdsmiljø, trivsel, sundhed, tre forskellige handlemåder etc.


Virksomhedssamarbejde for flere praktikpladser

* Ambassadørkorps af tidligere elever, der kan fortælle om livet som faglært​Indsatser, der tilbyder kurser, uddannelse, træning eller lignende til erhvervsskolers medarbejdere/ledelse eller andre tilknyttede aktører. Inkluderer bl.a. tilbud om færdige kurser, online materialer til fri afbenyttelse, facilitering af workshops, samskabelse og anden inddragelse og kapacitetsopbygningFørste gang glemmer du aldrig

* Gå-hjem-møder, der skal klæde ledere/arbejdsgivere, uddannelsesansvarlige og andre på til at tage godt imod lærlinge og nyuddannede


Skole-, elev- og virksomhedssamarbejde på hovedforløb

* Kursus for oplæringsansvarlige med fokus på roller, funktioner og ansvar i forhold til elevens uddannelse​


Elevtrivsel er guld værd – god praktikoplæring i erhvervsuddannelserne

* Introduktion til seks forhold, der er afgørende for trivsel samt en række gode råd til en god praktikoplæring​


Tidsafgrænsede indsatser, der fx søger at påvirke målgruppens adfærd og forståelser, samt planlagte arrangementer/begivenheder, der kan have til formål at sætte fokus på et særligt område eller budskab, skabe opmærksomhed eller relationer, markere en holdning eller igangsætte en aktivitet, fx på skolen. Inkluderer både traditionelle kampagner med fx plakater samt andre kommunikationsaktiviteter såsom happenings​
Fortsat gode muligheder for praktikpladser og fastholdelse i praktikken

* To årlige fester for nuværende og tidligere elever, herunder elever i praktikIndsatser, der er centreret omkring tilbud og ydelser, hvor erhvervsskoleelever/unge modtager rådgivning, sparring eller samtale med det formål at understøtte udvikling på et givent område. Der kan være tale om deciderede terapiforløb, vejledning i form af anbefalinger til hensigtsmæssige adfærdsændringer eller andre støttefunktioner, der giver mulighed for at drøfte og reflektere over en given problematik. Inkluderer også materialer og redskaber, som erhvervsskoleeleven/den unge kan benytte alene samt mere uformel sparring, hvor erhvervsskoleeleven/den unge efterfølgende selv kan vurdere sin situation uden at være i samråd med andre​Første gang glemmer du aldrig

* Hjemmeside med gode råd vedr. trivsel og en god modtagelse på arbejdspladsen til hhv. lærlinge/nyuddannede, ledere/arbejdsgivere og uddannelsesansvarlige

* Faglige og sociale netværk for de unge

* Gå-hjem-møder for fagprofessionelle med netværksdannelse og erfaringsudveksling på tværs af virksomheder


Dit Arbejdsliv Nu

* Hjemmeside med nyttige links til relevant støtte og kontaktoplysninger til andre steder at søge hjælp


Virksomhedssamarbejde for flere praktikpladser

* Ambassadørkorps af tidligere elever, der kan fortælle om livet som faglært

* Jobcafé, hvor elever og lærepladser har mulighed for at mødes og forventningsafstemme og indgå uddannelsesaftaler

* Pilotprojekt, hvor elever i lære følges tæt i prøveperioden – via informationsbrev, telefonisk opfølgning og besøg på lærepladsen


Fortsat gode muligheder for praktikpladser og fastholdelse i praktikken

* Møde på skolen mellem elev og praktikplads med bl.a. forventningsafstemning og oplæg, faciliteret af skolen

* Tæt kontakt med eleven under praktikforløb


Skole-, elev- og virksomhedssamarbejde på hovedforløb

* Besøg på praktiksteder, hvor praktikstedet modtager relevante informationer og har mulighed for at stille spørgsmål til skolen

* To møder mellem elev og praktiksted på skolen med fokus på bl.a. rettigheder, pligter, elevplan og afsluttende fagprøve


Elevtrivsel er guld værd – god praktikoplæring i erhvervsuddannelserne

* En række gode råd til god praktikoplæring samt nyttige links og oplysninger på steder at søge yderligere støtte
​Der er på nuværende tidspunkt ingen indsatser 


​Der er på nuværende tidspunkt ingen indsatser ​​Der er på nuværende tidspunkt ingen indsatser ​


Indsatser, der indebærer retningslinjer, regelsæt, strukturelle ændringer eller anden aktiv stillingtagen, der udtrykker erhvervsuddannelsens holdning og ønsker til kulturforandringer på et givent område. Inkluderer både formelle, skriftligt formulerede politikker i organisationen, herunder kontrolforanstaltninger, regler for konsekvenser for brud på politikken og omfang for politikkens rækkevidde, samt uformelle og fleksible retningslinjer og principper, der skal guide beslutninger og handlinger, men ikke er direkte anvisendeVirksomhedssamarbejde for flere praktikpladser

* Pilotprojekt, hvor elever i lære følges tæt i prøveperioden – via informationsbrev, telefonisk opfølgning og besøg på lærepladsen​


Fortsat gode muligheder for praktikpladser og fastholdelse i praktikken

* Tæt kontakt til elever i praktikforløbet, herunder besøg og mulighed for yderligere hjælp


Skole-, elev- og virksomhedssamarbejde på hovedforløb

* Skolens praktikpladskonsulent besøger alle nye praktiksteder med relevant information og gensidige drøftelser​Der er på nuværende tidspunkt ingen indsatser 
Redaktør