​​

Euforiserende stoffer

På denne side kan du gå på opdagelse og finde inspiration i forskellige indsatser, der adresserer euforiserende stoffer

Indsatserne er enten specifikt målrettet erhvervsskoleelever eller de er vurderet som relevante i arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse blandt denne målgruppe

Rigtig god fornøjelse!​

​​Under ​udarbejdelse.​

Redaktør