​​​​​​​​​​

Rygning, tobak og nikotin

​På denne side kan du gå på opdagelse og finde inspiration i forskellige indsatser, der adresserer rygning, tobak og nikotin

Indsatserne er enten specifikt målrettet erhvervsskoleelever eller de er vurderet som relevante i arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse blandt denne målgruppe

Rigtig god fornøjelse!

Undervisning af elever

Indsatser, der har til formål at fremme elevernes tilegnelse af viden, kunnen, indsigt og forståelse. Inkluderer både traditionelle undervisningsformer samt klasseundervisning og mere innovative læreprocesser og arbejdsformer, fx gruppearbejde, der understøtter elevens aktive deltagelse. Indsatser i denne kategori indeholder alt fra deciderede undervisningsplaner klar til brug til offentligt tilgængeligt undervisningsmateriale, online platforme og andre redskaber, der på eget initiativ kan bruges i undervisningen på erhvervsuddannelser.​

​​

Friske lunger i arbejde 

Digital undervisningsplatform - øvelser og lege​

FOKUS

Foredrag om tobak (viden) - undervisningsforløb​


Rygning - Skod Det Nu

​​Forebyggende undervisning


Sundere erhvervsskoler

Oplæg ved sundhedskonsulent + politi - forebyggende undervisning


Tobaksforebyggelse på ungdomsuddannelser​

1-3 rygeforebyggende besøg om tobak (oplæg)​


Alle de andre gør det - Ringstedforsøget

Temadag med udgangspunkt i lokale data om eleverne - opgaver, øvelser og refleksionOpkvalificering af medarbejdere

Indsatser, der tilbyder kurser, uddannelse, træning eller lignende til erhvervsskolers medarbejdere/ledelse eller andre tilknyttede aktører. Inkluderer bl.a. tilbud om færdige kurser, online materialer til fri afbenyttelse, facilitering af workshops, samskabelse og anden inddragelse og kapacitetsopbygning.​

​​

Røgfri erhvervsskoler

Kursus for medarbejdere (’korte samtaler med unge’ + øvrige redskaber) - Uddannelse af rygestoprådgivere - Undervisningsmaterialer


FOKUS

​​Kursus i 'korte samtaler'


Rygning - Skod Det Nu

​​​Uddannelse af rygestoprådgivere


Sundere erhvervsskoler

Uddannelse af medarbejdere til rygestopinstruktør​


Den Sundhedsfremmende Ungdomsuddannelse (DSU)

Lokal sundhedskoordinator på skolen, der uddannes i rygestopkursus​


KRAMS 4U

Temadage - Uddannelse af rygestopvejledere


Ung med Omtanke (UMO)

Uddannelse i ’den motiverende samtale’Kampagner og events

Tidsafgrænsede indsatser, der fx søger at påvirke målgruppens adfærd og forståelser, samt planlagte arrangementer/begivenheder, der kan have til formål at sætte fokus på et særligt område eller budskab, skabe opmærksomhed eller relationer, markere en holdning eller igangsætte en aktivitet, fx på skolen. Inkluderer både traditionelle kampagner med fx plakater samt andre kommunikationsaktiviteter såsom happenings og nudging-tiltag.​


Friske lunger i arbejde

Event med fokus på lungesundhed (bl.a. lungefunktionsmålinger)​


FOKUS​

Konkurrencer på skolen​


Rygning - Skod Det Nu

Lokalt kickoff-event - Rygestop-events - Plakater, klistermærker, postkort


​XHALE

Plakater, postkort, klistermærker på skolen​


Sundere erhvervsskoler

Plakater - Rygestopevent/happening


Tobaksforebyggelse på ungdomsuddannelser

Konkurrence på skolen - Kuliltemåling


KRAMS 4U​

​​RygestopeventRådgivning og støtte

Indsatser, der er centreret omkring tilbud og ydelser, hvor erhvervsskoleelever/unge modtager rådgivning, sparring eller samtale med det formål at understøtte udvikling på et givent område. Der kan være tale om deciderede terapiforløb, vejledning i form af anbefalinger til hensigtsmæssige adfærdsændringer eller andre støttefunktioner, der giver mulighed for at drøfte og reflektere over en given problematik. Inkluderer også materialer og redskaber, som erhvervsskoleeleven/den unge kan benytte alene samt mere uformel sparring, hvor erhvervsskoleeleven/den unge efterfølgende selv kan vurdere sin situation uden at være i samråd med andre.​


Røgfri erhvervsskoler 

Rygestoptilbud til elever og medarbejdere​


FOKUS

Tilbud om rygestopforløb ved Stoplinjen (kommunalt/prof.)​


Rygning - Skod Det Nu

Rygestopforløb (lokalt) - Xhale rygestopprogram - Registrering af elever i rygestopbasen


XHALE

Digitalt rygestopprogram - Blog med netværk - Motiverende beskeder/push-beskeder undervejs - Øvelser til at mindske rygetrang - Opmuntrende videoer + gode råd fra unge


Stoplinien

Telefonisk rådgivning (kommunalt/prof.) - Registrering af forløb i rygestopbasen


Sundere erhvervsskoler

Rygestopkursus ved skolens ”Quit coach ” (lokalt)​


Den Sundhedsfremmende Ungdomsuddannelser (DSU)

Rygestopkursus (kombination af lokalt/prof.)​


Tobaksforebyggelse på ungdomsuddannelser

Henvisning til støttetilbud​


Kvit & Fit

Rygestopforløb kombineret med bevægelse (prof.)​


Rygestop og motion

Rygestopforløb kombineret med bevægelse (prof.)​


Motion, sundhed og trivsel: Røgfri matrikel

Røgfri skole - Rygestopkurser


Sundhedscafé

Rygestopinstruktør (lokalt) og samtaler om rygning​


KRAMS 4U

​​Rygestopkursus


Ung med Omtanke (UMO)​

Rygestop - SundhedssamtalerInddragelse af forældre

Indsatser, der har til formål at involvere forældre (og eventuelt andre omsorgspersoner og netværk) til elever på erhvervsuddannelse og/eller unge. Inkluderer både indsatser, der afdækker forældres oplevelser, viden, holdninger og perspektiver på et givent område, samt indsatser, der i højere grad søger at inddrage og mobilisere dem aktivt som en udførende part i selve indsatsen, herunder tiltag, der adresserer og søger at styrke samarbejdet mellem forældre og erhvervsuddannelse.​


Rygning - Skod Det Nu

Dialogværktøj – konkrete forslag til samtaler med barn​


Alle de andre gør det - Ringstedforsøget

Forældremøde – hvordan kan der bedst bakkes op om Klassens plan​


Hjælp din teenager - med at skabe rammer for tobak 

Hjemmeside med gode råd og viden til forældre​Fysiske rammer

Indsatser, der på forskellig vis arbejder med brugen af de fysiske rammer - både inde og ude – så de understøtter elever og medarbejderes udvikling, læring, sociale relationer og trivsel gennem valg af materialer og indretning. Inkluderer bl.a. indsatser, der søger at skabe nye bevægelsesstrukturer på skolen, inspirerer til forskellige aktiviteter og måder at interagere med hinanden på og forsøger at skubbe til bestemt adfærd, herunder nudging-tiltag og zoneopdelinger.​

​​

Motion, sundhed og trivsel: Røgfri matrikel

Røgfri skole - Loungeområder - Basketball, bordtennis etc.Politikker og strukturelle/organisatoriske rammer

Indsatser, der indebærer retningslinjer, regelsæt, strukturelle ændringer eller anden aktiv stillingtagen, der udtrykker erhvervsuddannelsens holdning og ønsker til kulturforandringer på et givent område. Inkluderer både formelle, skriftligt formulerede politikker i organisationen, herunder kontrolforanstaltninger, regler for konsekvenser for brud på politikken og omfang for politikkens rækkevidde, samt uformelle og fleksible retningslinjer og principper, der skal guide beslutninger og handlinger, men ikke er direkte anvisende.​

​​

Røgfri erhvervsskoler

Røgfri skoletid - Udvikling af ny pausekultur og bedre studiemiljø (via elevworkshop)


Friske lunger i arbejde

Kulturforløb – sundt arbejdsmiljø​


FOKUS

Røgfri skoletid​


Rygning - Skod Det Nu

Ingen synlig rygning på skolen​


Sundere erhvervsskoler

Stramning af rygepolitik​


Den Sundhedsfremmende Ungdomsuddannelse (DSU)

Sundhedskoordinator med ansvar for at opdatere/udarbejde en rygepolitik​


Røgfri skole - Rygepolitik


Alle de andre gør det - Ringstedforsøget

Udarbejdelse af Klassens plan (for rygning og alkohol)​


KRAMS 4U

Rygepolitik på skolen​


Ung med Omtanke (UMO)

Rygepolitik - SundhedstjekKortlægninger / sundhedsprofiler

Indsatser, der afdækker et givent område – herunder holdninger, adfærd, forekomst og forståelser – blandt erhvervsskoleelever og/eller -medarbejdere. Der kan både være tale om omfattende kvantitative og/eller kvalitative undersøgelser samt ad hoc-baserede eller uformelle afdækninger i lille skala.​

​​

Alle de andre gør det - Ringstedforsøget

Spørgeskema blandt eleverne​


​KRAMS 4U​

​​​​Sundhedsprofil


Ung med Omtanke (UMO)​

​SundhedsprofilAnden inspiration

Indsatser, der ikke umiddelbart kan placeres under én af de øvrige kategorier, samt anden relevant viden på det givne sundhedsområde.​

​​

Rygning på erhvervsskoler: Idéer fra et fremtidsværksted

​​Fremtidsværksted​


Redaktør