​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Rygning, tobak og nikotin

​På denne side kan du gå på opdagelse og finde inspiration i forskellige indsatser, der adresserer rygning, tobak og nikotin

Indsatserne er enten specifikt målrettet erhvervsskoleelever eller de er vurderet som relevante i arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse blandt denne målgruppe

Ved hver indsats står et par nøgleord om indhold og form - Klik på indsatsens titel for at læse mere

Rigtig god fornøjelse!

Indsatser, der har til formål at fremme elevernes tilegnelse af viden, kunnen, indsigt og forståelse. Inkluderer både traditionelle undervisningsformer samt klasseundervisning og mere innovative læreprocesser og arbejdsformer, fx gruppearbejde, der understøtter elevens aktive deltagelse. Indsatser i denne kategori indeholder alt fra deciderede undervisningsplaner klar til brug til offentligt tilgængeligt undervisningsmateriale, online platforme og andre redskaber, der på eget initiativ kan bruges i undervisningen på erhvervsuddannelserFriske lunger i arbejde 

* Digital undervisningsplatform med øvelser og lege​

FOKUS

* Foredrag om tobak (viden) 

* Undervisningsforløb​


Rygning - Skod Det Nu

* ​​Forebyggende undervisning


Sundere erhvervsskoler

* Oplæg ved sundhedskonsulent + politi - forebyggende undervisning


Tobaksforebyggelse på ungdomsuddannelser

* 1-3 rygeforebyggende besøg om tobak (oplæg)​


Alle de andre gør det - Ringsted​forsøget

* ​Temadag med udgangspunkt i lokale data om eleverne - opgaver, øvelser og refleksion


Indsatser, der tilbyder kurser, uddannelse, træning eller lignende til erhvervsskolers medarbejdere/ledelse eller andre tilknyttede aktører. Inkluderer bl.a. tilbud om færdige kurser, online materialer til fri afbenyttelse, facilitering af workshops, samskabelse og anden inddragelse og kapacitetsopbygning​Røgfri erhvervsskoler

* Kursus for medarbejdere (’korte samtaler med unge’ + øvrige redskaber) 

* Uddannelse af rygestoprådgivere 

* Undervisningsmaterialer


FOKUS

* ​​Kursus i 'korte samtaler'


Rygning - Skod Det Nu

* ​​​Uddannelse af rygestoprådgivere


Sundere er​hvervsskoler

* Uddannelse af medarbejdere til rygestopinstruktør​


Den Sundhedsfremmende Ungdomsuddannelse (DSU)

* Lokal sundhedskoordinator på skolen, der uddannes i rygestopkursus​


KRAMS 4U

* Temadage 

* Uddannelse af rygestopvejledere


Ung med Omtanke (UMO)

* ​Uddannelse i ’den motiverende samtale’


Tidsafgrænsede indsatser, der fx søger at påvirke målgruppens adfærd og forståelser, samt planlagte arrangementer/begivenheder, der kan have til formål at sætte fokus på et særligt område eller budskab, skabe opmærksomhed eller relationer, markere en holdning eller igangsætte en aktivitet, fx på skolen. Inkluderer både traditionelle kampagner med fx plakater samt andre kommunikationsaktiviteter såsom happeningsFriske lunger i arbejde

* Event med fokus på lungesundhed (bl.a. lungefunktionsmålinger)​


FOKUS

* Konkurrencer på skolen​


Rygning - Skod Det Nu

* Lokalt kickoff-event 

* Rygestop-events 

* Plakater, klistermærker, postkort


XHALE

* Plakater, postkort, klistermærker på skolen​


Sundere erhvervsskoler

* Plakater 

* Rygestopevent/happening


Tobaksforebyggelse på ungdomsuddannelser

* Konkurrence på skolen med kuliltemåling


KRAMS 4U​

* ​​Rygestopevent


Indsatser, der er centreret omkring tilbud og ydelser, hvor erhvervsskoleelever/unge modtager rådgivning, sparring eller samtale med det formål at understøtte udvikling på et givent område. Der kan være tale om deciderede terapiforløb, vejledning i form af anbefalinger til hensigtsmæssige adfærdsændringer eller andre støttefunktioner, der giver mulighed for at drøfte og reflektere over en given problematik. Inkluderer også materialer og redskaber, som erhvervsskoleeleven/den unge kan benytte alene samt mere uformel sparring, hvor erhvervsskoleeleven/den unge efterfølgende selv kan vurdere sin situation uden at være i samråd med andreRøgfri erhvervsskoler 

* Rygestoptilbud til elever og medarbejdere​


FOKUS

* Tilbud om rygestopforløb ved Stoplinjen (kommunalt/fagprofessionelt)​


Rygning - Skod Det Nu

* Rygestopforløb (lokalt) 

* Xhale rygestopprogram 

* Registrering af elever i rygestopbasen


XHALE

* Digitalt rygestopprogram med øvelser til at mindske rygetrang, opmuntrende videoer og gode råd fra unge

* Blog med netværk 

* Motiverende beskeder/push-beskeder undervejs ​


Stoplinien

* Telefonisk rådgivning (kommunalt/fagprofessionelt) 

* Registrering af forløb i rygestopbasen


Sundere erhvervsskoler

* Rygestopkursus ved skolens ”Quit coach ” (lokalt)​


Den Sundhedsfremmende Ungdomsuddannelse (DSU)

* Rygestopkursus (kombination af lokalt/fagprofessionelt)​


Tobaksforebyggelse på ungdomsuddannelser

* Henvisning til støttetilbud​


Kvit & Fit

* Rygestopforløb kombineret med bevægelse (fagprofessionelt)​


Rygestop og motion

* Rygestopforløb kombineret med bevægelse (fagprofessionelt)​


Motion, sundhed og trivsel: Røgfri matrikel

* Røgfri skole 

* Rygestopkurser


Sundhedscafé

* Rygestopinstruktør (lokalt) og samtaler om rygning​


KRAMS 4U

​​* Rygestopkursus


Ung med Omtanke (UMO)​

* Rygestop 

* ​SundhedssamtalerIndsatser, der har til formål at involvere forældre (og eventuelt andre omsorgspersoner og netværk) til elever på erhvervsuddannelse og/eller unge. Inkluderer både indsatser, der afdækker forældres oplevelser, viden, holdninger og perspektiver på et givent område, samt indsatser, der i højere grad søger at inddrage og mobilisere dem aktivt som en udførende part i selve indsatsen, herunder tiltag, der adresserer og søger at styrke samarbejdet mellem forældre og erhvervsuddannelseRygning - Skod Det Nu

* Dialogværktøj med konkrete forslag til samtaler med barn​


Alle de andre gør det - Ringstedforsøget

* Forældremøde: hvordan kan der bedst bakkes op om Klassens plan​


Hjælp din teenager - med at skabe rammer for tobak​ 

* ​Hjemmeside med gode råd og viden til forældre​


​Der er på nuværende tidspunkt ingen indsatser


Indsatser, der på forskellig vis arbejder med brugen af de fysiske rammer - både inde og ude - så de understøtter elever og medarbejderes udvikling, læring, sociale relationer og trivsel gennem valg af materialer og indretning. Inkluderer bl.a. indsatser, der søger at skabe nye bevægelsesstrukturer på skolen, inspirerer til forskellige aktiviteter og måder at interagere med hinanden på og forsøger at skubbe til bestemt adfærd, herunder nudging-tiltag og zoneopdelinger​Motion, sundhed og trivsel: Røgfri matrikel

* Røgfri skole 

* Loungeområder 

* ​Basketball, bordtennis etc.


Indsatser, der indebærer retningslinjer, regelsæt, strukturelle ændringer eller anden aktiv stillingtagen, der udtrykker erhvervsuddannelsens holdning og ønsker til kulturforandringer på et givent område. Inkluderer både formelle, skriftligt formulerede politikker i organisationen, herunder kontrolforanstaltninger, regler for konsekvenser for brud på politikken og omfang for politikkens rækkevidde, samt uformelle og fleksible retningslinjer og principper, der skal guide beslutninger og handlinger, men ikke er direkte anvisendeRøgfri erhvervsskoler

* Røgfri skoletid 

* Udvikling af ny pausekultur og bedre studiemiljø (via elevworkshop)


Friske lunger i arbejde

* Kulturforløb med fokus på sundt arbejdsmiljø​


FOKUS

* Røgfri skoletid​


Rygning - Skod Det Nu

* Ingen synlig rygning på skolen​


Sundere erhvervsskoler

* Stramning af rygepolitik​


Den Sundhedsfremmende Ungdomsuddannelse (DSU)

* Sundhedskoordinator med ansvar for at opdatere/udarbejde en rygepolitik​


Politik for rusmidler og rygning - Til ungdomsuddannelsens lærere og ledelse​​

* Rygepolitik (generisk, men med konkrete forslag til netop rygning)​​


Motion, sundhed og trivsel: Røgfri matrikel 

* Røgfri skole 

* Rygepolitik


Alle de andre gør det - Ringstedforsøget

* Udarbejdelse af Klassens plan (for rygning og alkohol)​


KRAMS 4U

* Rygepolitik på skolen​


Ung med Omtanke (UMO)

* Rygepolitik 

* ​Sundhedstjek


Indsatser, der afdækker et givent område – herunder holdninger, adfærd, forekomst og forståelser – blandt erhvervsskoleelever og/eller -medarbejdere. Der kan både være tale om omfattende kvantitative og/eller kvalitative undersøgelser samt ad hoc-baserede eller uformelle afdækninger i lille skalaAlle de andre gør det - Ringstedforsøget

* Spørgeskema blandt eleverne​


​KRAMS 4U​

* ​​​​Sundhedsprofil


Ung med Omtanke (UMO)​

* ​Sundhedsprofil


​Rapporter, indsatskataloger og lignendeRygning på erhvervsskoler: Idéer fra et fremtidsværksted

* ​​​Fremtidsværksted​

Redaktør