​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Søvn

På denne side kan du gå på opdagelse og finde inspiration i forskellige indsatser, der adresserer søvn

Indsatserne er enten specifikt målrettet erhvervsskoleelever eller de er vurderet som relevante i arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse blandt denne målgruppe

Ved hver indsats står et par nøgleord om indhold og form - Klik på indsatsens titel for at læse mere

Rigtig god fornøjelse!

​​​

Indsatser, der har til formål at fremme elevernes tilegnelse af viden, kunnen, indsigt og forståelse. Inkluderer både traditionelle undervisningsformer samt klasseundervisning og mere innovative læreprocesser og arbejdsformer, fx gruppearbejde, der understøtter elevens aktive deltagelse. Indsatser i denne kategori indeholder alt fra deciderede undervisningsplaner klar til brug til offentligt tilgængeligt undervisningsmateriale, online platforme og andre redskaber, der på eget initiativ kan bruges i undervisningen på erhvervsuddannelser​Unge og søvn – genvej til trivsel og bedre indlæring

* Undervisning om gode mobil- og søvnvaner

* Søvnforløb 


ReLoadMe

* Temauge om søvn og digitale medier

* Undervisningsmaterialer


MindHelper

* Informationssite med viden og gode råd

* Søvnquiz


Studievejlederoplæg: Planlægning og tidsprioritering

* Oplæg ved studievejledere om planlægning af ugeaktiviteter, herunder søvn

* ​Gruppediskussioner og øvelser​


​Indsatser, der tilbyder kurser, uddannelse, træning eller lignende til erhvervsskolers medarbejdere/ledelse eller andre tilknyttede aktører. Inkluderer bl.a. tilbud om færdige kurser, online materialer til fri afbenyttelse, facilitering af workshops, samskabelse og anden inddragelse og kapacitetsopbygning​​Unge og søvn – genvej til trivsel og bedre indlæring

* ​Uddannelse af lokale søvnvejledere


​Der er på nuværende tidspunkt ingen indsatser


​Indsatser, der er centreret omkring tilbud og ydelser, hvor erhvervsskoleelever/unge modtager rådgivning, sparring eller samtale med det formål at understøtte udvikling på et givent område. Der kan være tale om deciderede terapiforløb, vejledning i form af anbefalinger til hensigtsmæssige adfærdsændringer eller andre støttefunktioner, der giver mulighed for at drøfte og reflektere over en given problematik. Inkluderer også materialer og redskaber, som erhvervsskoleeleven/den unge kan benytte alene samt mere uformel sparring, hvor erhvervsskoleeleven/den unge efterfølgende selv kan vurdere sin situation uden at være i samråd med andre​​Unge og søvn – genvej til trivsel og bedre indlæring

* Individuel søvnvejledning (ved en uddannet medarbejder)

* Søvnforløb​


Mindhelper

* Informationssite med viden og gode råd

* Brevkasse


Studievejlederoplæg: Planlægning og tidsprioritering

* ​Redskaber og øvelser til prioritering af tid og opgaver​Indsatser, der har til formål at involvere forældre (og eventuelt andre omsorgspersoner og netværk) til elever på erhvervsuddannelse og/eller unge. Inkluderer både indsatser, der afdækker forældres oplevelser, viden, holdninger og perspektiver på et givent område, samt indsatser, der i højere grad søger at inddrage og mobilisere dem aktivt som en udførende part i selve indsatsen, herunder tiltag, der adresserer og søger at styrke samarbejdet mellem forældre og erhvervsuddannelse​​Unge og søvn – genvej til trivsel og bedre indlæring

* ​Forældremøder med viden om søvn og gode søvnvaner​Der er på nuværende tidspunkt ingen indsatser


​Der er på nuværende tidspunkt ingen indsatser


​Indsatser, der indebærer retningslinjer, regelsæt, strukturelle ændringer eller anden aktiv stillingtagen, der udtrykker erhvervsuddannelsens holdning og ønsker til kulturforandringer på et givent område. Inkluderer både formelle, skriftligt formulerede politikker i organisationen, herunder kontrolforanstaltninger, regler for konsekvenser for brud på politikken og omfang for politikkens rækkevidde, samt uformelle og fleksible retningslinjer og principper, der skal guide beslutninger og handlinger, men ikke er direkte anvisende​​Deadline senest kl. 21 for (skriftlige) afleveringer

* ​Regel om aflevering af skriftlige/praktiske opgaver senest kl. 21​Der er på nuværende tidspunkt ingen indsatser

Redaktør