​​

Sundheds- og trivselspolitik

På denne side kan du gå på opdagelse og finde inspiration i forskellige indsatser, der adresserer sundheds- og trivselspolitik

Indsatserne er enten specifikt målrettet erhvervsskoleelever eller de er vurderet som relevante i arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse blandt denne målgruppe

Rigtig god fornøjelse!

​​Under ​udarbejdelse.​

Redaktør