​​​​

Åben og rolig

Formål 
At reducere stress samt styrke livsglæde og mental sundhed

Indhold
Åben og Rolig en forskningsbaseret metode til mental sundhedsfremme og stressreduktion, udviklet fra 2009-2012 på baggrund af forskning i stress, sundhedspsykologi og meditation. I metoden arbejdes kropsligt, mentalt og socialt og med uddannede psykologer eller fagpersoner med tilsvarende uddannelsesniveau indenfor mental sundhed som instruktører. Metoden anvender meditation, som kan reducere stress og fremme en helhedsorienteret restitution. Der arbejdes også med at øge deltagernes viden og muligheder i hverdagen for at fremme mental sundhed og sænke stress

Åben og Rolig-programmet består af en app, et onlinekursus samt et fysisk forløb med et helhedsorienteret syn på mental sundhed. Både app og kursus tilbyder en række strategier og værktøjer (herunder meditationer), som kan bruges på dét livsområde, der er mest relevant for brugeren. Åben og Rolig har både et standardforløb og et fysisk forløb for unge med stress eller symptomer herpå – forløbet til unge varer 6 uger med én ugentlig holdgang og tilbydes af enkelte kommuner. Derudover tilbyder Åben og Rolig et erhvervsrettet forløb (både online og fysisk) med det formål at sikre et bæredygtigt arbejdsliv og/eller styrke trivsel ved tegn på stress

’Åben og Rolig’ blev afprøvet i perioden 2019-2020, hvorefter indsatsen blev overdraget til Fonden Mental Sundhed, som stadig udbyder indsatsen i 8 kommuner

Målgruppe
App og onlinekursus henvender sig til hele befolkningen. Det kommunale forløb henvender sig til unge mellem 15-25 år

Omkostninger
App’en er gratis, og alt materiale heri kan frit benyttes. De målrettede forløb skal tilgås via kommunen

Hvem kan varetage aktiviteten?
Brugeren downloader app’en, men lærere kan med fordel opfordre unge til at gøre dagligt brug af den. Åben og Rolig-forløb varetages af en instruktør med psykologfaglig baggrund i den respektive kommune

Evalueringsresultater og praksiserfaringer
Der er foretaget to evalueringer af onlineforløbet hhv. i 2016 og 2019-2020 samt udgivet en opsamling på 20 evalueringer fra 2015-2020 af Åben og Rolig-standardforløbet (bl.a. baseret på ca. 2000 besvarelser fra kursister før og efter). Samlet ses:

  • En signifikant stressreduktion blandt brugere
  • En signifikant reduktion af symptomer på depression blandt brugere
  • Statistisk store, signifikante og kliniske stigninger i livskvalitet

Afsendere af indsatsen
Fonden Mental Sundhed

Læs mere her:

Dokumenter i PDF-format:
Evaluering 2021.pdf
Redaktør