​​​​​​

ABC for mental sundhed

​Formål 
At understøtte mental sundhed ved at arbejde med betydningen af fællesskaber og meningsfulde aktiviteter samt bidrage med konkrete råd til styrkelse af mental sundhed

Indhold​
ABC for mental sundhed er en indsats, som bygger på følgende principper: A) at gøre noget aktivt, B) at gøre noget sammen og C) at gøre noget meningsfuldt

ABC for mental sundhed indbefatter bl.a. en hjemmeside med mentale sundhedsråd, herunder:

  1. ABC-guiden​ med spørgeskemaer til hvert ABC-princip
  2. Råd vedr. kost, søvn, alkohol, motion og stoffer
  3. Inspiration til at efterleve ABC-principperne
  4. En oversigt over kontaktpersoner til professionel hjælp
  5. 11 foldere med eksempler på konkrete cases
  6. Inspiration til aktiviteter, indsatser, kampagner og events (f.eks. lydbøger, bøger, film og andet materiale), der kan fremme mental sundhed

Målgruppe
Hele befolkningen

Omkostninger
Gratis

Hvem kan varetage aktiviteten?
Skolens medarbejdere og elever kan frit benytte hjemmesidens materialer

Evalueringsresultater og praksiserfaringer
Det danske sekretariat for ABC for mental sundhed har foretaget flere forskningsevalueringer og afrapporteringer i perioden 2016-20, som overordnet viser følgende resultater:

  • ​ABC fremmer livskvalitet, livstilfredshed og selvvurderet mental sundhed
  • ABC reducerer risikoen for at udvikle depression, angst og nedsat kognitiv funktion samt udvikle alkoholproblemer
  • Elever kan have udfordringer med at huske ABC-budskaberne, hvorfor det anbefales at beskrive disse gentagende gange
  • Mange faktorer (politiske, økonomiske og strukturelle forhold) påvirker det enkelte menneskes mulighed for at ændre mentalt sundhedsfremmende adfærd
Evalueringerne peger samlet set på, at der fortsat er behov for en fælles forståelse for mental sundhed, fælles begrebs- og arbejdsrammer samt mere systematisk afprøvning og evaluering af længerevarende ABC-tiltag

Afsendere af indsatsen
Københavns Universitet, Institut for Psykologi

Læs mere her:

Dokumenter i PDF-format:
ABC-guide.pdf


Redaktør