​​

Dit Arbejdsliv Nu

​​Formål 
At ruste elever til at håndtere det psykiske arbejdsmiljø, herunder dilemmaer på praktik- eller arbejdspladsen

Indhold
Undervisningssitet ditarbejdslivnu.dk er afprøvet i 2014 som del af arbejdsmiljøundervisningen på erhvervsuddannelsernes grundforløb på fire forskellige erhvervsskolefag på tre erhvervsskoler

Undervisningssitet består af et Dilemma​​​​spil, der downloades som app til en mobiltelefon. I spillet skal eleven tage stilling til konkrete dilemmaer (overarbejde, mobning, grænser m.m.), der alle bygger på virkelige hændelser fra unges møde med arbejdsmarkedet. Eleverne kan læse mere om forskellige svære situationer i selve appen eller på hjemmesiden. Derudover indeholder hjemmesiden en vidensbank om sammenhængen mellem livskvalitet, helbred, arbejdsliv og social ulighed, relevante kontaktoplysninger og links til yderligere hjælp samt undervisningsmateriale (samtalekort, rollespil, quiz mm.), som lærere kan integrere i undervisningen

Målgruppe
Elever i overgangen til praktik- eller arbejdsmarkedet samt undervisere på erhvervsuddannelser

Omkostninger
Gratis

Hvem kan varetage aktiviteten?
Elever kan selv downloade appen, og lærere kan varetage selve spillet eller relaterede aktiviteter i undervisningen

Evalueringsresultater og praksiserfaringer
En afslutningsrapport er udgivet i 2015 med en evaluering på baggrund af bl.a. elevers afprøvning af spillet i praksis på tre erhvervsskoler:

  • Eleverne er positive overfor et spil, hvor alvorlige emner præsenteres i en ’let indpakning’ – det fanger deres opmærksomhed og forventes at være sjovt, hvilket i sig selv kan være engagerende
  • Elevernes motivation blev fastholdt, idet de spillede individuelt, og dermed alle var aktive
  • De virkelige historier muliggør, at eleverne kan afspejle sig i andres fortællinger
​Afsendere af indsatsen
Arbejdsmedicinsk Klinik, Region Midtjylland

Læs mere her:

Dokumenter i PDF-format:

Redaktør