​​​​

Er du okay?

Formål 
At støtte og hjælpe unge, hvis far eller mor har psykisk eller alvorlig fysisk sygdom

Indhold
Et tilbud om at deltage i online og/eller fysiske gruppemøder for unge, som står i en lignende situation med henblik på at dele erfaringer og diskutere udfordrende situationer, når en forælder er alvorligt psykisk eller fysisk syg

Målgruppe
Unge mellem 15-25 år

Omkostninger
Gratis

Hvem kan varetage aktiviteten?
Elever men en forælder med psykisk sygdom kan kontakte Psykiatrifonden via dette link for at blive medlem af en online eller fysisk gruppe. To gruppeledere varetager møderne. Der er ligeledes mulighed for at benytte en gruppechat for unge pårørende

Elever med en forælder med alvorlig fysisk sygdom kan kontakte Børn, Unge & Sorg hér eller chatte med en ung frivillig hos Sorglinjen hér

Evalueringsresultater og praksiserfaringer
En kvalitativ undersøgelse fra 2020 blandt unge i ungegruppen viser, at gruppen:

  • Giver mulighed for at spejle sig i andre
  • Muliggør et frirum, hvor de unge kan være eksperter på området
  • Danner rammen om et fællesskab
  • Giver anledning til at sætte sin egen situation i fokus

Afsendere af indsatsen
Psykiatrifonden samt Det Nationale Sorgcenter

Læs mere her:
Redaktør