​​​​​

Mindhelper-skolen

Formål 
At lære unge at acceptere og håndtere angst via onlineforløb

Indhold
To frit tilgængelige onlineforløb, der har eksisteret siden 2021. Det ene handler om angst og består af 26 korte videoer samt en logbog med refleksionsspørgsmål og øvelser, som bygger på metoden Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Det andet onlineforløb er 10 dages introduktion til mindfulness-teknikker bestående af én podcast per dag

Målgruppe
Unge mellem 15-25 år, men tilgængeligt for alle

Omkostninger
Gratis

Hvem kan varetage aktiviteten?
Eleven selv, gerne med inddragelse af forældre eller andre omsorgspersoner
Desuden kan kommuner bestille en gratis pakke med foldere, der kan videreformidle budskabet om onlineforløbet

Evalueringsresultater og praksiserfaringer
En evaluering af onlineforløbet for angst blev foretaget i 2021 gennem en spørgeskema- og interviewundersøgelse med i alt 1.064 deltagere. Evalueringen viser blandt andet, at:

  • 92 % af deltagerne bedømmer onlineforløbet som tilstrækkeligt, godt eller fremragende
  • 79 % synes, at indholdet i forløbet er let at forstå
  • 74 % vil anbefale forløbet til andre
  • 95 % af dem, der giver feedback på videoer i onlineforløbet, svarer, at de er nyttige for dem
  • Deltagere oplever et gennemsnitligt fald i symptomer på angst på 13,1 %, mens de følger onlineforløbet
  • Deltagere oplever et gennemsnitligt fald i symptomer på depression på 9 %, mens de følger onlineforløbet

Afsendere af indsatsen
Teamet bag Mindhelper.dk

Læs mere her:

Dokumenter i PDF-format: 
Redaktør