​​​

Mindhelper

​Formål 
At forebygge trivselsproblemer, understøtte tidlig opsporing af trivselsproblemer og understøtte unge i at søge hjælp

Indhold
Mindhelper et website for unge om mental sundhed, som har eksisteret siden 2016 – målet med sitet er at hjælpe unge tidligt, før problemer vokser dem over hovedet. Websitet henvender sig direkte til unge, men er også relevant for fagpersoner, forældre og andre, der beskæftiger sig med unge

Mindhelper indeholder viden om mental sundhed gennem artikler, interviews og videoer, råd til at håndtere problemer, personlig hjælp i en brevkasse og værktøjer til bedre mental sundhed, herunder et online forløb om angst. Emnerne spænder bredt lige fra kærestesorger og ensomhed til depression og angst. Sitet henviser også til steder, hvor unge kan få yderligere hjælp

Målgruppe
Unge mellem 13-20 år

Omkostninger
Mindhelper er gratis

Hvem kan varetage aktiviteten?
Lærere og elever kan frit benytte hjemmesiden og brevkassen

Evalueringsresultater og praksiserfaringer
En evaluering​ af Mindhelper-hjemmesiden blev foretaget i 2017 med kvantitative og kvalitative metoder. Rapporten konkluderer følgende:

  • Størstedelen af de besøgende har en positiv oplevelse af hjemmesiden
  • Kommunen som partner giver let adgang til fagpersoner, ejerskab og engagement – det anbefales ligeledes, at kommunen har en aktiv rolle ift. at udbrede Mindhelper til målgruppen
  • Mindhelper har i væsentlig mindre grad end forventet lykkedes med at rette hjælp til unge med begyndende psykiske vanskeligheder eller mistrivsel. Brugerne er i højere grad ’almindelige’ unge med ’almindelige’ ungdomsudfordringer
  • Det kan være vanskeligt at identificere den konkrete målgruppe og dermed udfordrende at vurdere, hvorvidt og i hvor høj grad Mindhelper lykkes med at indfri målsætningerne – og for hvem

Afsendere af indsatsen
Mindhelper er et partnerskab mellem de fem regioner i Danmark, Danske Regioner og Trygfonden

Læs mere her:

Dokumenter i PDF-format:
Effektevaluering.pdf
Redaktør