​​

Projekt Trivsel på EUD

​Formål 
At udvikle en politik og et beredskab til støtte for psykisk sårbare unge på erhvervsuddannelser

Indhold
Flerstrenget indsats fra 2009, der i en afprøvning på to forskellige erhvervsuddannelser fokuserede på opkvalificering og udviklingsarbejde på tre niveauer:

Elevniveau:
 • ​Dialogbaseret undervisning: ”Tal om det” omhandlende rusmidler, mistrivsel og psykisk sygdom med efterfølgende rådgivning hos PsykiatriFondens undervisere
 • 2-4 emnespecifikke workshops
 • Tilbud om op til 12 samtaler med en psykolog
Lærerniveau:
 • 2 kursusdage om psykisk sårbarhed og misbrugsproblemer samt redskaber til at støtte sårbare unge
 • 2 seminarer, dels med fokus på skolens holdninger og værdier og dels et skriveværksted med henblik på at udvikle og formulere en politik og beredskab
 • 3 procesmøder, hvor PsykiatriFonden har udarbejdet et udkast til en politik og et beredskab baseret på seminarer
 • Supervision, hvor der arbejdes på løbende refleksion
Organisationsniveau:
 • Udvikling og implementering af politikker og beredskab, som afprøves i praksis
Målgruppe
Lærere, vejledere og elever på erhvervsuddannelser

Omkostninger
Alle aktiviteter på de to deltagende erhvervsuddannelser var finansieret af PsykiatriFonden

Hvem kan varetage aktiviteten?
PsykiatriFondens undervisere varetog aktiviteten i samråd med lærere og eleve

Evalueringsresultater og praksiserfaringer
Center for Ungdomsforskning foretog en kvalitativ evaluering i 2011, baseret på deltagernes erfaringer, viser følgende:

 • ​Eleverne oplevede aktiviteterne som relevante og brugbare
 • Elevernes viden om og forståelse for trivsels- og misbrugsproblemer blev øget
 • Lærerne vurderede processen og aktiviteterne positivt
 • Lærerne har større fokus på trivselsproblematikker og trivsel generelt
 • Projektet har skabt fællesskab omkring arbejdet med sårbare unge
 • Manglende elevinddragelse i formuleringen af politik og beredskab kan gøre det udfordrende at implementere politikken
 • Det er en udfordring at videreføre praksissen efter projektperioden, når PsykiatriFonden ikke længere finansierer aktiviteterne
Afsendere af indsatsen
PsykiatriFonden

Læs mere her:

Redaktør