​​​​

PsykiatriFondens Erhvervsskoleprojekt

Formål 
At opkvalificere lærere og ledere på erhvervsuddannelser med fokus på at støtte særligt sårbare unge, fremme trivsel og fastholde elever

Indhold
PsykiatriFondens erhvervsskoleprojekt er et afsluttet projekt fra 2009-2010 bestående af en fire-strenget indsats: 

  1. ​Fire dages kursusforløb til lærere og studiestudievejledere
  2. Dagskurser til uddannelsesledere
  3. To konferencer
  4. Udgivelse af publikationen "Jeg kommer heller ikke i dag"

Projektet omhandlede viden om mistrivsel, træning i den svære samtale samt konkrete initiativer og indsigt i de handlemuligheder den unge har, som kan være afgørende i at fastholde sårbare elever; alt sammen med udgangspunkt i, at viden om signaler på mistrivsel og træning i den svære samtale kan være med til at fremme trivsel blandt eleverne

Målgruppe
Lærere, studievejledere og ledere på erhvervsuddannelser

Omkostninger
Gratis

Hvem kan varetage aktiviteten?
PsykiatriFonden varetog kurser og konferencer, mens skolens ansatte skal varetog en støttefunktion for eleverne efter en opkvalificering

Evalueringsresultater og praksiserfaringer
Projektet blev evalueret via evalueringsskemaer blandt kursister, undervisernes egne observationer samt tilbagemeldinger fra kursister og andre interessenter, som overordnet fandt, at:

  • ​Involveringen af både lærere, studievejledere og ledere fremmer dialog
  • Over en tredjedel af kursisterne fortæller seks måneder efter, at deltagelse på kurset har haft direkte indflydelse på, at man på skolen har sat nye initiativer i gang eller har ændret procedurer ift. indsatsen for de sårbare elever
  • Der er et stort behov for viden og metoder, der kvalificerer erhvervsuddannelsernes arbejde med at støtte sårbare elever i uddannelse
  • Mange lærere og vejleder stødte på udfordringer, når den nye viden skulle omsættes til praksis for skolerne – der var f.eks. forskellige forståelser af, hvordan man skulle reagere og agere ifm. mistrivsel og sårbare unge på uddannelsen
  • Der er behov for at beskæftige sig mere med, hvordan skolerne kan arbejde på at udvikle og implementere god praksis ift. at støtte psykiske sårbare elever med misbrugsproblemer
Erfaringer og udfordringer i PsykiatriFondens Erhvervsskoleprojekt resulterede i udviklingen af ”Projekt trivsel på EUD

Afsendere af indsatsen
PsykiatriFonden

Læs mere her:

Redaktør