​​​

Psykologisk UngeStøtte (PUST)

​Formål 
At fremme trivsel, optimere udbytte og gennemførelse af uddannelse for elever med psykiske udfordringer samt opkvalificere medarbejdere til at håndtere elevernes psykiske problemstillinger

Indhold
Projekt PUST er et igangværende psykologisk samtale-, rådgivnings- og vejledningstilbud i Odense Kommune til unge frafaldstruede elever på erhvervsrettede uddannelser op til 25 år. Tilbuddet har eksisteret siden 2008 og omfatter terapeutiske samtaleforløb, hvor PUST-psykologer yder rådgivning og vejledning til elever, som henvises til tilbuddet af skolens studievejleder. Studievejledere – og i enkelte tilfælde lærere – kan blive tilbudt opkvalificering i form af psykologfaglig undervisning og psykoedukation, men denne del af tilbuddet er ikke beskrevet særlig nøje

Målgruppe
Frafaldstruede unge op til 25 år med eksistentielle og/eller begyndende eller lettere psykiske problemer, og som er i risiko for at stoppe på sin uddannelse. Derudover sparring til medarbejdere på ungdomsuddannelser i relation til de mistrivselsproblemer, personalet oplever hos elever

Omkostninger
Gratis tilbud

Hvem kan varetage aktiviteten?
Skolen varetager at opspore og henvise elever til en PUST-psykolog, der er tilknyttet tilbuddet og den respektive skole. Psykologsamtaler kan afvikles på skolen eller virtuelt, mens opkvalificering af skolens aktører ikke er yderligere beskrevet

Evalueringsresultater og praksiserfaringer
Der er ikke fundet en offentligt tilgængelig evaluering af PUST, men derimod to oplæg fra 2011 og 2013 fra Center for Inklusion, Odense Kommune, der omhandler resultater fra en intern evaluering af indsatsen:

  • ​Der ses en klar positiv fremgang hos eleverne ift. selvværd, selvtillid, styr på hverdagen, stresshåndtering og koncentration
  • 90% af eleverne fik det bedre, da de startede samtaler hos skolens psykolog, 75% fik redskaber til at komme videre, og 57% mente, at samtaler med skolens psykolog var afgørende for, at de fortsatte på grundforløbet
  • 86% vejledere i projektet har vurderet, at PUST har betydet, at det i høj grad er blevet nemmere at håndtere psykiatrinære problemstillinger, herunder angst, depression, personlighedsforstyrrelse m.v.

Afsendere af indsatsen
Odense Kommune

Læs mere her:

Dokumenter i PDF-format:
Oplæg om resultater, 2011.pdf


Redaktør