​​​​

ReloadMe

​Formål 
At unge skaber en balance mellem deres digitale liv og søvn, så de bedre trives mental, socialt og fysiologisk

Indhold
ReloadMe er en igangværende indsats bestående af en temauge i uge 44, hvor ReloadMe i samarbejde med lærere bruger undervisningen til at sætte fokus på søvn og digitale medier samt mental trivsel hos unge. Undervisningen består både af obligatoriske grundmoduler og en række valgfrie moduler, der alle omhandler sovevaner og digitalt liv blandt unge. Materialet er tilgængeligt på ReloadMe’s hjemmeside

ReloadMe indgår også kommunesamarbejder om at udbrede kendskabet til det gratis undervisningsmateriale, og der er ligeledes en række gode råd og anbefalinger til unges forældre​ på hjemmesiden

Målgruppe
Elever på ungdomsuddannelser samt i udskolingsklasser

Omkostninger
Der er ikke afsat fast minimumsressourcekrav til skolerne, og undervisningsmaterialet er gratis. Udover de obligatoriske grundmoduler, som er en forudsætning for at deltage i ReloadMe, består materialet af forskellige lektioner og øvelser, som lærerne kan bruge i det omfang, de finder dem relevante for elevgruppen og kan afsætte ressourcer til

Hvem kan varetage aktiviteten?
Lærerne igangsætter selv aktiviteter og øvelser i temaugen ved hjælp af online undervisningsmateriale

Evalueringsresultater og praksiserfaringer
ReloadMe foretager en evaluering i 2022, som pt. ikke er tilgængelig

Afsendere af indsatsen
Red Barnet og Just Human

Læs mere her:
Redaktør