​​​​

Sig det højt

Formål 
At nedbryde tabu om angst, stress og mental mistrivsel og få flere unge til at tale om svære emner

Indhold
’Sig det højt’ er en indsats fra PsykiatriFonden, der gennem en række kampagner, en mentorordning, onlinegrupper og et ambassadørkorps forsøger at nedbryde tabubelagte emner såsom stress, lavt selvværd, præstationspres og angst. Eksempler på kampagner er ”Skid på det” og ”Sig det højt ”-videoer med en række influencere​. Ambassadørkorpset består af frivillige unge, der besøger ungdomsuddannelser i hele landet for at afholde workshops og fortælle deres egne historier, mens onlinegrupperne er et 8-ugers forløb for unge kvinder mellem 18-24 år. Mentorordningen er ligeledes særligt rettet mod unge kvinder med psykiske udfordringer, hvor en frivillig mentor, der selv har eller har haft psykisk lidelse eller mistrivsel tæt på livet, tilbyder sin støtte og personlige fortælling

Målgruppe
Unge på erhvervsuddannelser og i gymnasier, særligt kvinder mellem 18-24 år

Omkostninger
Gratis

Hvem kan varetage aktiviteten?
Elever kan selv orientere sig i kampagnerne, men lærere kan med fordel også præsentere kampagnerne i undervisningen. Frivillige ambassadører varetager workshops, mens onlinegrupperne faciliteres af gruppeledere, og mentorordningen administreres af PsykiatriFonden

Evalueringsresultater og praksiserfaringer
Ingen evaluering

Afsendere af indsatsen
PsykiatriFonden

Læs mere her:
Redaktør