​​

Sundhedscafé

​​Formål 
At øge fokus på og viden om sundhed blandt skolens elever.

Indhold
En sundhedscafé på skolen, der har åbent i et givent tidsrum hver uge – både før, under og efter skoletid. Skolens sundhedsvejledere har kontor i caféen, og eleverne kan frit komme forbi og tale om trivsel og sundhed ud fra, hvad der fylder i den enkelte elevs liv på daværende tidspunkt.

Målgruppe
Erhvervsskoleelever.

Omkostninger
Ingen information herom.

Hvem kan varetage aktiviteten?
Sundhedsvejleder eller lignende.

Evalueringsresultater og praksiserfaringer
Der findes ingen evaluering, men sundhedsvejleder på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg (SOSU), som har afprøvet tiltaget, har belyst følgende erfaringer i et interview:

  • Sundhedscaféen er populær blandt eleverne, og cafeen er oftest proppet i åbningstiden – nogle elever møder sågar op før åbningstid for at være sikret en samtale.
  • Den største udfordring har været lærernes uforståenhed over for, at eleverne måtte bruge caféen i undervisningstiden. Ledelsens opbakning har hér været essentiel og har medført, at det nu ikke er et spørgsmål om, hvorfor der arbejdes med sundhed, men at man bare gør det.
  • Det er et stort arbejde at få elever til at bruge sundhedscaféen. Dette prøver SOSU-skolen at imødekomme ved at bruge tid i hver klasse og lære eleverne at kende samt informere om, hvorfor sundhed er relevant i forhold til energiniveau, arbejdsevne m.m..
  • Skolen oplever, at caféen har betydning for det sociale samvær i klasserne, skolens trivselsundersøgelser og elevernes fastholdelse i uddannelsen.

Afsendere af indsatsen
Afprøvet ved Social- og Sundhedsskolen Esbjerg (SOSU).

Læs mere her:​
Redaktør