​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Om Netværk for Sundhedsfremme på Erhvervsuddannelser

Herunder kan du læse formåls- og indholdsbeskrivelser for det nationale netværk​

Formål

 • Dele viden, erfaringer og læring om sundhedsfremme på erhvervsuddannelser for at sikre fælles kapacitetsopbygning mellem deltagerne

 • Koordinere og kvalitetssikre eksisterende og nye projekter, herunder undgå at de samme skoler bliver kontaktet af flere projekter end hensigtsmæssigt​

 • Opbygge relationer og netværk mellem deltagerne​


Mødestruktur

 • To årlige møder á to-tre timer

 • Møderne afholdes på skift mellem de deltagende organisationer. Hvert møde afsluttes med, at det besluttes, hvem der står for næste møde

 • SDCC hjælper med at udarbejde dagsorden, bistår med at facilitere (hvis det ønskes), og hjælper med at indkalde til møderne

 • På sigt kan der eventuelt blive et mindre deltagelses- eller medlemsgebyr for at dække udgifter i forbindelse med afholdelse af møderne​


Indhold

 • Alle deltagere kan (og skal helst indimellem) byde ind med punkter til dagsorden. Dette gøres til sidst på møderne og igen forud for, at en endelig dagsorden udarbejdes og rundsendes inden næste møde

 • Indholdet vil være en blanding af status på arbejdet med sundhedsfremme fra deltagerne/de deltagende organisationer, netværksaktiviteter og faglige indlæg. Faglige indlæg kan være fra deltagerne (fx resultater fra projekter) eller fra eksterne (fx oplæg om samskabelse)

 • Der afsættes god tid og rum til relations-netværksarbejde, fx i forbindelse med morgenmad/frokost

 • Indhold og afholdelse af møderne skal være på et niveau, hvor det er overkommeligt for alle at afholde et møde​


​Mellem møderne

 • SDCC opretter og vedligeholder en mailliste over deltagere i netværket​

 • Der opfordres til, at deltagerne i netværket sparrer og deler viden med hinanden mellem netværksmøderne. Dette kan både være på skrift eller fysiske/online møder med relevante deltagere for specifikke emner/ problemstillinger
Redaktør