​​​​​​​​​

Sammen om diabetes og multisygdom på Bornholm

Delinitiativ under programmet '"Tværsektorielt samarbejde". Initiativet har til formål at øge adgangen til og anvendelsen af forebyggelses- og behandlingsindsatser for personer med diabetes og multisygdom på Bornholm. Det sker ved at udvikle og evaluere en interventionsmodel, som har fokus på diabetes og multisygdom samt de relaterede risikofaktorer for personer, der er bosiddende på Bornholm.

Delinitiativet er opdelt i 6 indsatsområder, hvoraf de to første afdækker perspektiver på sygdommen og forløbet set fra personen med diabetes og fra den sundhedsprofessionelles perspektiv.​

 • Afdækning af personer med diabetes og multisygdoms’ perspektiver på egen sygdom og sundhedsvæsenets indsats.
 • Afdækning af sundhedsprofessionelles perspektiver på forløb for personer med diabetes og multisygdoms og sundhedsvæsenets indsats.
 • Udvikling af en kompleks interventionsmodel til optimering af tilbud til personer med diabetes og multisygdom og tværsektorielt samarbejde for personer med diabetes og multisygdom på baggrund af data fra indsatsområde 1 og 2.
 • Afprøvning af gennemførlighed af interventionsmodellen udviklet i indsatsområde 3.
 • Evaluering af effekt af en justeret interventionsmodel fra indsatsområde 4.
 • Formidling af projektets resultater samt implementering af resultaterne til regionens øvrige personer med diabetes og multisygdom.

Målgruppe

Personer med diabetes og multisygdom, som er bosiddende på Bornholm i perioden 2018-2022 vil blive omfattet af initiativet.

Samarbejdspartnere

Bornholms Regionskommune, Bornholm Hospital og praktiserende læger på Bornholm.

​​​​​Deltagere fra SDCC

Enhed for Sundhedsfremmeforskning.​

Projektperiode

​2018-2022

​Styregruppe

 • Ingrid Willaing (SDCC), styregruppeformand
 • Susanne Reventlow (Københavns Universitet)
 • Morten Wøjdemann (Bornholms Hospital)
 • Trine Dorow (Bornholms Regionskommune)
 • Rikke Westh (Allinge Lægehus)

Redaktør