​​​​​​​​​

Øjne

​At afprøve organisatoriske tiltag, der understøtter personen med diabetes compliance ift. øjenscreeninger og laserbehandling blandt personer der følges på Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC).​ Programmet består af to delinitiativer.

​​Programmet har to delinitiativer:

 • Delinitiativ 1, Laserbehandling for proliferativ diabetisk retinopati (PDR) på SDCC
 • Delinitiativ 2​, Øjenscreening af unge med diabetes ​

Og følgende fælles mål: ​

 • At reducere antallet af øjenkomplikationer ved at lette adgangen til screening og/eller behandling.
 • At personer med diabetes oplever det let at blive øjenscreenet og få laserbehandling, når vi fjerner barrierer som fx afstand og ventetider.
 • At opnå høj compliance ift. at deltage i rettidige øjenscreeninger.

Målgruppe

Målgruppen er alle borgere tilknyttet SDCC.

 • Delinitiativ 1: Personer med diabetes type-1 og -2.
 • Delinitiativ 2: Børn og unge med diabetes​.​​

Samarbejdspartnere

Øjenklinikken på Rigshospitalet Glostrup.

SDCC deltagere

Øjenklinikken.

Projektperiode

2022-2024.

Brugerinvolvering

B​​rugerne involveres gennem en spørgeskemaundersøgelse, hvor der spørges ind til tilrettelæggelsen af forløb, undersøgelsestilbud samt øgede muligheder for adgang til screening.

Styregruppe

 • ​Dorrit Thorsen (SDCC), formand for styregruppen 
 • Dorte Vistisen (SDCC)
 • Marijke Wittrup (Øjenforeningen) 
 • Morten Dornonville de la Cour (Rigshospitalet – Glostrup)

Resume af program- og initiativbeskrivelser

Redaktør