​​​​​​​

Anvendelse af ny teknologi og farmaka ved diabetes nyresygdom

Formålet med programmet er at forbedre forebyggelsen samt behandlingen af diabetes nyresygdom og dermed videreudviklingen af erkendt diabetes nyresygdom gennem anvendelse af nye farmaka og udnyttelse af ny teknologi. Programmet består af seks delinitiativer.​

Programmets mål er at:

 • Implementere KDIGO guidelines i samspil med nye teknologier og behandlingsmetoder
 • Øge anvendelse af hjemmemonitorering ved hjælp af diabetes teknologi
 • Forbedre behandling af forhøjet blodtryk og forebygge udvikling af diabetes nyresygdom hos personer med type 1 diabetes via mere udbredt anvendelse af døgnblodtryksmåling
 • Designe og afprøve nye behandlingsmetoder, fysiske såvel som virtuelle, som bidrager til at øge sygdomsindsigt og adhærens (i hvilken grad en patient tager en ordineret medicin i henhold til tidsplan og aftaler) ​hos personer med diabetes nyresygdom. ​

Målgruppe

​Programmet består af seks delinitiativer målrettet forskellige målgrupper.​

 • Delinitiativ 1, Implementering af nye guidelines (KDIGO) er målrettet borgere med type 1-diabetes og type 2-diabetes med nyresygdom.
 • Delinitiativ 2, Fællesbeslutningstagning og adhærens til beslutning om medicinsk behandling i diabetes-nyreambulatoriet er målrettet borgere med type 2-diabetes og nedsat nyrefunktion samt alle læger og sygeplejersker i diabetes-nyreambulatoriet på SDCC.
 • Delinitiativ 3, Forbedret blodtryksbehandling på SDCC ved øget anvendelse af døgnblodtryk er målrettet borgere med type 1-diabetes og type 2-diabetes, der følges i diabetes-nyre ambulatoriet.
 • Delinitiativ 4, Hjemmemonitorering af nyrefunktion er målrettet borgere med diabetes og nyresygdom.
 • Delinitiativ 5, Kontinuerlig glukosemåling til individualiseret behandling ved diabetisk nefropati er målrettet borgere med diabetes og nyresygdom, som følges i fællesforløb på Rigshospitalet, Herlev Gentofte Hospital/SDCC eller Nordsjællands Hospital.
 • Delinitiativ 6, Telefonkonsultationer er målrettet borgere med diabetes og nyrekomplikationer, med afbud og/eller udeblivelse til en planlagt konsultation.  ​

 For alle målgrupper gælder, at det er både borgere med ​type 1 og type 2 diabetes.

Samarbejdspartnere​

Herlev-Gentofte Hospital/SDCC, Nordsjællands Hospital og Rigshospitalet.​

Deltagere fra SDCC

Medarbejdere i diabetes-nyre ambulatoriet på SDCC.​

Projektperiode

2022-2025.

Brugerinvolvering

Brugerne involveres gennem dele af programmet via:
 • ​Spørgeskemaundersøgelser, der måler brugernes tilfredshed med behandlingstilbud
 • Anvendelse af en model for fælles beslutningstagen med igangsætning af ny medicinsk behandling

​Styregruppe

 • Peter Rossing (SDCC-ansvarlig)
 • Bo Feldt-Rasmussen (Rigshospitalet)
 • Christian Anholm (Nordsjællands Hospital)
 • Lisbet Brandi (Nordsjællands Hospital)
 • Pernille Mørk Hansen (Herlev Gentofte Hospital)​​
 • Thomas Almdal (Rigshospitalet)​​

Resume af program- og initiativbeskrivelser

Redaktør