​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Diabetes i en multikulturel kontekst

​Formålet med dette program er at forbedre behandlingen for personer med diabetes og etnisk minoritetbaggrund samt styrke mulighederne for, at mennesker i målgruppen kan leve et godt liv med deres sygdom. Programmet består af tre delinitiativer.

Indsatsen har fokus på at udvikle og afprøve kulturelt sensitive indsatser og modeller, der kan udbredes til andre dele af sundhedsvæsenet. Herudover er det målet at ​styrke viden og kompetencer blandt sundhedsprofessionelle for at understøtte borgernes egne beslutninger omkring deres sundhed. Indsatsen vil samtidig fokusere på at styrke tværsektorielt samarbejde og sammenhæng.​

Der gennemføres tre projekter:

 • Delinitiativ 1: Særligt forløb for personer med type 2-diabetes og etnisk minoritetsbaggrund
 • Delinitiativ 2: Sundhedsindsats målrettet kvinder med gestationel diabetes (GDM)
 • Delinitiativ 3: Uddannelse i kommunalt regi

 • ​Samarbejde med almen praksis
 • Samarbejde med civilsamfund

Målgruppe

Borgere med diabetes og etnisk minoritetsbaggrund:

 • ​Delinitiativ 1: 100 personer i behandlingsforløb i type 2-klinikken på SDCC
 • Delinitiativ 2: 300 kvinder med GDM i behandling på Herlev-Gentofte hospital og SDCC​
 • Delinitiativ 3: 50-60 borgere i Albertslund, Brøndby og Glostrup kommuner, henvist til kommunal rehabilitering for type 2-diabetes og med arabisk, urdu eller tyrkisk som førstesprog.

Samarbejdspartnere

Indvandrermedicinsk klinik (Hvidovre Hospital), Afdeling for Kvindesygdomme, Graviditet og Fødsler (Herlev Gentofte Hospital), udvalgte kommuner (Albertslund, Brøndby, Glostrup, København).

Deltagere fra SDCC

Klinikken, Enhed for Sundhedsfremmeforskning, Uddannelsesenheden.

Programperiode

2022-2025.

Brugerinvolvering

Der tilrettelægges brugerinvolverende processer for de enkelte initiativer, både inden de igangsættes og undervejs, mens indsatserne udvikles. Herved sikres, at initiativerne møder behovene hos målgruppen.  

Styregruppe

 • Ulla Bjerre-Christensen, SDCC (programejer)
 • Karina Nørby, Glostrup Kommune
 • Dorte Lindqvist Hansen, SDCC
 • Janne Sørensen, Københavns Universitet
 • Helle Ingmer, Amager Hvidovre Hospital
 • Mohamad Abo-Houssain, Mino Danmark - Interesseorganisation for minoritetsetniske danskere​

Resume af program- og initiativbeskrivelse


Redaktør