​​​​

StenoIT

​Formålet med dette program er at fremme bedre diabetesregulering og reducere psykisk belastning gennem optimal anvendelse af diabetesteknologi. Det bliver muliggjort ved udvikling af en digital løsning, som samler al uploadet data i en samlet platform (Stenopool). Programmet består af tre delinitiativer.

Det er programmets overordnede mål at: 

 • øge anvendelsen af data, genereret fra diabetesteknologi, ved at gøre brug af data lettere tilgængeligt for behandlere og brugere
 • gøre brugerne bedre til at anvende diabetesteknologi gennem oplæring og vedligeholdelse af kompetencer og dermed øge tilfredsheden med anvendelse af diabetesteknologi blandt brugerne
 • øge kvaliteten og mængden af data-uploads fra brugere, der anvender diabetesteknologi, som bidrag til bedre konsultationer, kvalitetsarbejde og på længere sigt forskning.​

​Målgrupper

 • Delinitiativ Stenopool: Alle børn, unge og voksne med diabetes som følges i et diabetesambulatorium samt behandlere. I projektperioden vil det være alle på SDCC og Region Hovedstaden, da Stenopool vil være tilgængelig for brug af alle Region H’s ambulatorier, såfremt de ønsker det.
 • Delinitiativ Efteruddannelse af insulinpumpebrugere med type 1-diabetes (T1D) i at anvende teknologien bedre: Voksne personer (22+ år) med T1D, behandlet med insulinpumpe i mindst 4 år, men som fortsat har en udfordret glukoseregulering (HbA1c ≥58 eller <55 time in range) og står til at skulle skifte insulinpumpe.
 • Delinitiativ Læringskabine– forberedelse til virtuelle konsultationer: Voksne personer med diabetes, der ønsker at konvertere deres konsultation fra fysisk fremmøde til virtuelt hos sygeplejerske eller læge på SDCC.​

Samarbejdspartnere

 • Delinitiativ Stenopool: Ekstern leverandør til udvikling af løsningen, forskere fra DTU og ITU, CIMT, Region H’s Telemedicinske Videnscenter eller lign.
 • Delinitiativ Efteruddannelse af insulinpumpebrugere: ”Barbara Davis Center” Colorado, de øvrige Steno Centres insulinpumpeteam (erfaringsudveksling).
 • Delinitiativ Læringskabine: Bornholm Hospital

Deltagere fra SDCC

​Klinikken, Klinisk Forskning, CoreLab og Uddannelsesenheden.

​Programperiode

2022-2026

​​​Brugerinvolvering

Under planlægning.

Styregruppe​​

 • Birgitte Brock (SDCC), programejer
 • Amanda Broe Hansen (brugerrep.)
 • Dorit Thorsen (SDCC)
 • Evy Ottesen (SDCC)
 • Jakob Hendel (Amager Hvidovre Hospital)
 • Mickey Melskens (brugerrep.)
 • Søren Zachariassen (CIMT)
 • Troels Krarup Hansen (Steno Diabetes Center Aarhus)

Resume af program- og ​initiativbeskrivelser

Redaktør