​​

Styrket diabetesbehandling og forebyggelse i en kommunal kontekst

​Formål med programmet er at styrke samarbejdet mellem SDCC og kommunerne i Region Hovedstaden omkring diabetesbehandling og forebyggelse, med henblik på at løfte kvalitet og kompetencer i de kommunale diabetesindsatser. Programmet består af to delinitiativer.

​Programmet skal styrke samarbejdet mellem SDCC og kommunerne i Region Hovedstaden omkring diabetesbehandling og forebyggelse mhp. at løfte kvalitet og kompetencer i kommunale diabetesindsatser. ​

Der er to delinitiativer i programmet

 1. ​Integreret Diabetesintervention i Tingbjerg.
 2. Diabetes-stress interventioner for borgere med type 2-diabetes henvist til kommunal rehabilitering.​​

​Målgrup​pe

Delinitiativ 1: Alle borgere i Tingbjerg, som enten har diabetes eller lever i risiko for at udvikle diabetes.

Delinitiativ 2: ​Borgere med type 2-diabetes henvist til et rehabiliteringsforløb i Center for Diabetes og Hjertesygdomme, Københavns Kommune.

Samarbejdspartnere

Center for diabetes og hjertesygdomme og Center for Mental Sundhed Københavns Kommune, Den Boligsociale Helhedsplan i Tingbjerg og Utterslevhuse, boligorganisationerne FSB og KAB, almen praksis og Bispebjerg-Frederiksberg Hospital.

Deltagere fra SDCC

Enhed for Sundhedsfremmeforskning.

​Projektperiode

2022-2027.

Brugerinvolvering

Der vil forekomme systematisk brugerinvolvering i de enkelte initiativer, som tilpasses den konkrete målgruppes situation, ressourcer og behov.

Styregruppe

 • ​​Morten Hulvej Rod (SDCC), styregruppeformand
 • Charlotte Glümer (Københavns Kommune)
 • Jesper Zwisler (Herlev Kommune)
 • Michala Jessen (Halsnæs Kommune)
 • Michael Fedder Henriksen (brugerrepr)
 • Morten Hyllegaard (BETA)
 • Ole Snorgaard (Amager Hvidovre Hospital)
 • Torben Grønbæk (brugerrepr) 
 • Ulla Bjerre-Christensen (SDCC)​

Resume af program- og initiativbeskrivelser

Redaktør