​​​​

Bedre på tværs

Formålet er at opnå en individualiseret diabetesbehandling af ældre, multisyge personer med type 2-diabetes (T2D), der er tilpasset den enkeltes behov, helbred og livssituation gennem et tværsektorielt samarbejde mellem SDCC, almen praksis og kommune.​

Projektets mål​

  1. ​> 90% af de adspurgte borgere og pårørende i projektet er tilfredse med behandlingstilbuddet
  2. > 50 % reduktion i antal telefoniske henvendelser til rådgivningen fra primærsektoren for de personer der indgår i projektet.
  3. > 90 % af personerne med diabetes, der indgår i projektet, skal senest 3 måneder efter inklusion have udarbejdet en skriftlig behandlingsplan
  4. > 90 % af personerne med multisygdom og T2D, der indgår i projektet, er behandlingsplanen kommunikeret til relevante sundhedsprofessionelle.
  5. > 80 % af de involverede sundhedsprofessionelle i primærsektoren oplever, at behandlingsplanerne er nemme at tilgå, forstå og efterleve.
  6. > 80 % af de sundhedsprofessionelle oplever, at behandlingsplanerne indsatsen har givet et kvalitetsløft af borgerens diabetesbehandling.​

Målgruppe

30-50 personer med T2D, der:​ 

a) har flere kroniske sygdomme

b) er bosiddende i Rudersdal, Herlev eller Gladsaxe Kommune

c) i hverdagen er afhængig af hjælp fra primærsektoren i håndtering af diabetesbehandlingen, og hvor SDCC har behandlingsansvaret hvad angår T2D. ​

Projektperiode

2022-2025.

Samarbejdspartnere

​Praktiserende læger og kommuner (Plejehjem, bosteder og kommunal hjemmepleje).

Resume af intiativbeskrivelse


Redaktør