​​​

Tværsektorielt behandlingstilbud til personer med multisygdom og type 2-diabetes

Formål med initiativet er at afprøve​ en samarbejdsform, der styrker et sammenhængende behandlingstilbud til  personer med type 2-diabetes (T2D) og andre kroniske sygdomme (multimorbiditet), og som er afhængige af hjælp fra sundhedsfagligt personale i hverdagen i forbindelse med deres diabetes.

​Målgruppe

30-50 personer med T2D, der:​ 

a) har flere kroniske sygdomme

b) er bosiddende i Rudersdal, Herlev eller Gladsaxe Kommune

c) i hverdagen er afhængig af hjælp fra primærsektoren i håndtering af diabetesbehandlingen, og hvor SDCC har behandlingsansvaret hvad angår T2D. ​

Projektperiode

2022-2025.

Samarbejdspartnere

​Praktiserende læger og kommuner (Plejehjem, bosteder og kommunal hjemmepleje).

Resume af intiativbeskrivelse


Redaktør