​​​​​​​​​​​​

Bedre databrug og samarbejde - om behandling af personer med type 2-diabetes i almen praksis

Formålet er at optimere brug af data og samarbejde om behandling af personer med type 2-diabetes (T2D) i almen praksis med henblik på bedre behandlingskvalitet, flere sunde leveår og højere patienttilfredshed. Projektets resultater forventes at kunne overføres til andre sygdomsområder.   

Målgruppe

15-20 lægeklinikker i Planområde Nord og de tilknyttede personer med type 2-diabetes, som følges i almen praksis (i gennemsnit ca. 60 personer pr. læge).

Samarbejdspartnere

Projektet er designet i samarbejde mellem KAP-H og SDCC. Samarbejdspartnere er Endokrinologisk enhed på Nordsjællands Hospital (NOH), DiaTværs, RIV, KiAP, TVÆRSAM og Regionens datakonsulenter.​

Deltagere fra SDCC

Uddannelsesenheden​

Projektperiode

2022 - 2024.

Brugerinvolvering

En brugerrepræsentant indgår i styregruppen. Den nærmere afdækning af form på og indhold af involvering af personer med type 2-diabetes i øvrigt udestår. 

Styregruppe

  • Ulla Bjerre-Christensen (SDCC), styregruppeformand
  • Nadja Ausker (Enhed for Kvalitet, Forskning og Patientsikkerhed, Region H)
  • Michel Kjeldsen (DiaTværs)
  • Peter Lommer Kristensen (Nordsjællands Hospital) 
  • Niels-Peter Thoms (brugerrep. udpeget via Diabetesforeningen)

Resume af initiativbeskrivelse

Redaktør