​​​​​​​​​​​​​​​​

Sammenhængende og tryghedsskabende forløb for børn og familier

​Formålet er at skabe sammenhængende og trygge behandlingsforløb for børn og unge med diabetes i overgangen fra indlæggelse på børneafdelingen på Herlev Gentofte Hospital (HGH) til udskrivelse til diabetesambulatoriet på SDCC.

​​Projektets hovedleverancer er:

  • Behovsafdækning blandt familier: Hvad har børn, unge og familier behov for under indlæggelse og efter udskrivelse for at kunne håndtere livet med diabetes bedst muligt?
  • Behovsafdækning  blandt personale på børneafdelingen i forhold til behandling af børn og unge med diabetes
  • Afprøvning af funktion ”koordinerende sygeplejerske”
  • Afprøvning af undervisningsmateriale og -redskaber til at understøtte sammenhængende og tryghedsskabende forløb for børn og unge med diabetes

Målgruppe

Børn, unge og familie med diabetes, som er indlagt på sengeafdelingen på HGH og derefter behandles ambulant på SDCC samt sygeplejersker, der er tilknyttet sengeafdelingen på HGH, som varetager behandlingen af indlagte børn og unge med diabetes. I projektperioden inkluderes i omegnen af 150-200 børn og unge med diabetes.

Samarbejdspartnere 

Børneafdelingen på Herlev G​entofte Hospital.

Deltagere fra SDCC

Børn og unge teamet på SDCC, og Enhed for Sundhedsfremmeforskning.

Projektperiode

2022-2025.

Brugerinvolvering

Brugerne og sygeplejerskerne involveres løbende gennem interviews og spørgeskemaundersøgelser med henblik på at afdække behov, få feedback på materiale og løbende justere indsatsen.

Styregruppe 

  • Dorrit Thorsen (SDCC), styregruppeformand
  • Jesper Johannesen
  • Louise Damgård Dohn
  • Ina Ehlers Petersen
  • Dan Grabowski

Resume af initiativbeskrivelse

Redaktør