​​​​​​​​​​​​​​​

Forbedret diabetesbehandling under indlæggelse på ikke-endokrinologisk afdeling

Formålet er at forbedre diabetesbehandlingen under indlæggelse på ikke-endokrinologiske afdelinger ved at etablere lokale diabetes organisationer på hospitalerne, udvikle SP(sundhedsplatformen)-baseret værktøj til monitorering af behandlingskvaliteten, styrke videns- og kompetenceniveauet, afprøve CGM til monitorering af blodsukkeret under indlæggelse og skabe mere tryghed hos indlagte personer med diabetes.

Projektets hovedfokus er at:

 • Etablere lokale diabetesorganisationer på det enkelte hospital.
 • Udvikle et SP-baseret værktøj til monitorering af indlagte med diabetes og behandlingskvalitet.
 • Tiltag der styrker videns- og kompetenceniveau hos sundhedsfagligt hospitalspersonale.
 • Udvikle surveymetode til at måle patientoplevet tryghed under indlæggelse samt den faglige tryghed ved diabeteshåndteringen.
 • Afprøve CGM til monitorering af blodsukker under indlæggelse.​​​​​

Målgruppe

​​ 10 % af indlagte personer med diabetes på ikke endokrinologiske afdelinger i Region H og personalet på udvalgte ikke-endokrinologiske afdelinger i Region H.​

Samarbejdspartnere

​​Steno partner hospitalerne, CIMT og Center for uddannelse, Region Hovedstaden.

Deltagere fra SDCC

Uddannelsesenheden

​Projektperiode

​​2022-2025​.

Styregruppe

 • Ulla Bjerre-Christensen (SDCC), styregruppeformand
 • Jens Hillingsø (Rigshospitalet)
 • Lene Guldager (Amager Hvidovre Hospital)
 • Lisbet Ravn (Herlev Gentofte Hospital)
 • Marlene Fleischer (Bispebjerg Frederiksbjerg Hospital)
 • Peter Lommer Kristensen (Nordsjællands Hospital). ​​

Resume af initiativbeskrivelse

Redaktør