​​​​​

HGH og SDCC udgående diabetesteam

Formålet er at sikre fortsat høj viden og kompetencer inden for diabetes blandt sundhedspersonale på Herlev Gentofte Hospital (HGH) via uddannelsestilbud og diabetesrelaterede tilsyn i tæt samarbejde med SDCC.

Projektet bemandes af SDCC og HGH sundhedsfagligt personale ansat i stillingsfællesskaber, så der opnås tæt dagligt samarbejde og vidensdeling mellem HGH og SDCC. Herudover sikres etablering af netværk mellem udgående diabetesteams i Region H, så der sker ensretning af behandlingsprotokoller på tværs i regionen.

Projektet er en opgradering af hidtidige tilsynsfunktion med udvidelse af tilstedeværelse af tilsynsgående team samt tilførsel af kompetencer indenfor type 1-diabetes.

Den di​abetes-specifikke undervisning af HGH sundhedsfagligt personale via ressourcepersoner vil ligeledes blive udvidet.


​Målgruppe

  • Indlagte med diabetes på ikke-endokrinologiske afdelinger (ca 10% af de indlagte)
  • Sundheds- og plejepersonale på ikke-endokrinologiske afdelinger på HGH​

​​​

Samarbejdspartnere

Herlev Gentofte Hospital


Projektperiode

​2020-2022.​


Styregruppe

Der er ikke oprettet en styregruppe.​​

Redaktør