​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kostindsats for børn og unge med type 1-diabetes

Formålet med dette initiativ ​er at udvikle, afprøve og implementere forskellige hands-on kurser med praktisk undervisning i sund mad og kulhydrattælling målrettet børn og unge med type 1-diabetes (T1D) i forskellige aldersgrupper samt deres forældre. 

Projektets hovedleverance er foranalyse og design af:

  • Afprøvning af indsats vedr. kurser i basal og udvidet niveau af kulhydrattælling kombineret med viden om sund mad for børn og unge med T1D og deres familier, udbudt til to grupper:
   • (dysregulerede (HbA1c >58mmol/mol) 
   • nykonstaterede) i forskellige aldersgrupper

Målgruppe

Indsatsen retter sig mod to delgrupper:

 1. Børn og unge med nykonstateret type 1-diabetes samt deres familier
 2. Børn og unge med type 1-diabetes og højt langtidsblodsukker (HbA1c ≥ 58 mmol/mol) samt deres familier ​

I alt er det planlagt at inkludere 320 børn og unge med T1D samt deres forældre i indsatsen.​

Samarbejdspartnere

Ingen eksterne samarbejdspartnere​, men sparring med øvrige Steno Diabetes Centre,

Deltagere fra SDCC

Kliniske diætister, økonoma og patientkoordinator. Desuden involveres speciallæge i pædiatri og sygeplejerske ansat i SDCC børn og unge team, samt forsker fra Sundhedsfremme.​

Projektperiode

2022 - 2024.

Brugerinvolvering

Med henblik på at få en samskabelsesproces med brugerne, vil der i projektperioden ske brugerinvolvering i form af workshops med børn og unge med T1D og deres forældre, samt relevante behandlere tilknyttet Børneteamet på SDCC.

Styregruppe

 • ​​Dorrit Thorsen (formand)
 • Betina Ewers (ernæringschef)
 • Dan Grabowski (teamleder i sundhedsfremmeforskning)
 • Ina Ehlers Petersen (afdelingssygeplejerske).

Resume af initiativbeskrivelse


Redaktør