​​​​​​​​​​

Udvikling af et avanceret og innovativt fodforebyggelsesprogram

Formål med dette initiativ ​er at etablere et avanceret og innovativt fod-forebyggelsesprogram til personer med diabetes, der er i høj risiko for udvikling af alvorlige fodkomplikationer. Personer med diabetes og perifer neuropati ikke har evnen til at mærke problemer med fødderne, og det visuelle system skal være med til at sikre forståelsen af egen sygdom. 

​​Målgruppe

Personer med type 1- og type 2-diabetes tilknyttet fodklinikken på SDCC, der ved fod-undersøgelse vurderes at være i høj eller mellem risiko for udvikling af fodsår på belastede dele af fødderne, samt personer med fodsår. Ca. 140 personer inddrages i udviklingen​ og planlægningen.

Samarbejdspartnere

Ingen eksterne samarbejdspartnere.

Deltagere fra SDCC

SDCCs Fodklinik.

Projektperiode

2022 - 2025.

Brugerinvolvering

Der skal udvikles en moderne uddannelsesintervention for borgerne, da de har brug for feedback, når fødderne ikke selv siger fra. Involvering af brugerne i denne proces kunne fx være gennem interview eller spørgeskema til evaluering af hhv. introduktion til ganganalyse, undersøgelse efter gangtesten samt evaluering af den opfølgende undersøgelse. 

Styregruppe

  • Peter Rungby (SDCC, projektejer)
  • Frederik Persson (SDCC)
  • Klaus Kirketerp-Møller (Bispebjerg Frederiksberg Hospital)​.

Resume af initiativbeskrivelse


Redaktør