​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Kontakt

Udvikling, gennemførelse og evaluering af indsatser understøttes af SBI-teamet. ​

Kontaktpersoner: ​


Jeanne Asser Houen

Afdelingsleder, Supplerende Behandlingsinitiativer
E-mail: jeanne.asser.houen@regionh.dk
Tlf. 21 77 41 32

​Tina Stolzner Gram

Programleder
E-mail: tina.stoltzner.gram.01@regionh.dk
Tlf. ​23 65 51 14​Særligt kompetenceområde:

Signe Lautrup-Nielsen

Projektleder
E-mail: signe.lautrup-nielsen@regionh.dk

Tlf. 91 17 29 15 


Særligt kompetenceområde:

 • Sekretariatsbetjening af DiaTværs (KAP-H) og World Economic Forum
 • Kontaktperson for kommuneklyngerne
 • Patientrapporterede oplysninger (PRO)​

​Lars Skytte Petersen

Chefkonsulent
E-mail: lars.skytte.petersen@regionh.dk
Særligt kompetenceområde:

 • Evalueringsplaner og slutevalueringer
 • Projektværktøjer og procesfacilitering 
 • Fokusgruppeinterviews


Stephanie Bilgrav

Projektkonsulent
E-mail: stephanie.bilgrav@regionh.dk​​

Tlf. 24 98 05 27

​​

Særligt kompetenceområde:

 • Sekretariatsbetjening af det regionale datanetværk og datakoordinator ift. godkendelser m.m.
 • Evaluering og analyser
 • Projektværktøjer og procesfacilitering​

Betina Højgaard

Chefkonsulent
E-mail: betina,hoejgaard@regionh.dkbetina.hoejgaard@regionh.dkbetina.hoejgaard@regionh.dkbetina.hoejgaard@regionh.dk

​Tlf. 20 56 59 07​


​Særligt kompetenceområde:

 • Sundhedsøkonomiske analyser
 • Evalueringsplan og slutevaluering
 • Opstilling af effektmål for indsatser (sundhed, brugeroplevelse og bæredygtighed)

​​​​​Helen Færch Klingemann

Chefkonsulent
E-mail: helen.faerch.klingemann@regionh.dkbetina.hoejgaard@regionh.dkbetina.hoejgaard@regionh.dkbetina.hoejgaard@regionh.dk

​Tlf. 28 71 66 71​


​Særligt kompetenceområde:

 • Projektværktøjer og procesfacilitering
 • Brugertilfredshed og adfærdsdesign
 • Strategisk kommunikation

Anne Hvenegaard

Programleder
E-mail: ​ anne.hvenegaard.01@regionh.dk

Tlf. 29 17 36 34 Særligt kompetenceområde:

 • Tværsektorielt samarbejde
 • Kommunale projekter
 • Sundhedsøkonomi​ske analyser
 • Evaluering

​Planlægning af SBI-indsatser sker i tæt samarbejde med bl.a.

Brugerinvolveringsteamet 
Maiken Gliemann Andersen

Særligt kompetenceområde:

 • Rekruttering af brugere til projekter
 • Rådgivning om typer af brugerinvolvering
 • Planlægning og facilitering af brugerrettede aktiviteter​​​


Redaktør