​​​​​​​

Om Steno Partners

​SDCC samarbejder tæt med alle Region Hovedstadens hospitaler om at løfte diabetesbehandling i regionen til verdensklasse.  Dette sker under ”Steno Partners”.

​Steno Partners er etableret for at sikre tæt samarbejde mellem SDCC og de tætteste kliniske partnere. 

Samarbejdet skal bane vejen for at realisere visionen for alle Regions Hovedstadens diabetespatienter: Patientcentreret diabetesbehandling i verdensklasse.

Om samarbejdet

Formålet med et fælles Steno Partner Forum mellem Steno Partner Hospitalerne og SDCC er at medvirke til at forbedre behandlingen af diabetes i Region Hovedstaden gennem forebyggelse, forskning og uddannelse, herunder: 

 • ​At skabe kvalitetsløft i diabetesbehandlingen med primært fokus på løft af standardbehandling af personer med diabetes tilknyttet ambulatorierne samt hospitalsindlagte personer med diabetes i Region Hovedstaden.

 • At bidrage til fælles kvalitetsløft i diabetesbehandlingen på tværs af sektorer, så ambitionen om bedre behandling når ud til alle personer med diabetes, herunder bidrage til forskning, udvikling og implementering af uddannelses- og sundhedsfremmeinitiativer.

 • At sikre at initiativer og kvalitetsløft tilpasses forholdene i de enkelte planlægningsområder.

Steno Partners består af

 • Amager og Hvidovre Hospital

 • Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

 • Bornholms Hospital

 • Herlev og Gentofte Hospital

 • Nordsjællands Hospital

 • Rigshospitalet 

Steno Partners aftaler

Steno Partners samarbejdet er formaliseret i Steno Partners aftaler, som beskriver konkrete indsatser og projekter, der skal samarbejdes om. Aftalerne gældende for 2023-2025 kan læses herunder.


​Steno Partners Forum

Steno Partner Forum er etableret med det formål at understøtte koordinering, samarbejde og videndeling om de aktiviteter, der igangsættes under Steno Partner Aftalerne. Hertil kommer, at hvert partnerhospital har frikøbt Steno Partners Koordinatorer, som understøtter realisering af samarbejdet og deltager i udvikling og implementering af tiltag.

Forummet mødes 4 - 5 gange årligt. Deltagerne er:

 • Magnus Thorsten Jensen (formand), SDCC
 • Jørgen Rungby, SDCC
 • Diana Utech Kaiser, BOH
 • Dorrit Thorsen, SDCC
 • Dorthe Goldschmidt, AHH
 • Helene Rosenørn-Dohn, RH
 • Lisbet Brandi, NOH
 • Kasper Karmark Iversen​, HGH
 • Marianne Sjølin Frederiksen, HGH
 • Steen Andersen, BFH
 • Peter Lommer Kristensen, næstformand for SFR Endokrinologi.
 • Thomas Peter Almdal, repræsentant for Steno Partner koordinatorerne


Thomas Peter Almdal, overlæge, Rigshospitalet (RH)

Ole Snorgaard, overlæge, Amager og Hvidovre Hospital (AHH)

Christian Selmer ​, overlæge, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital (BFH) 

Henrik Vestergaard, overlæge, Bornholms Hospital (BOH)

Christian Anholm, overlæge, Nordsjællands Hospital (NOH)

Jesper Johannesen, overlæge (børn og unge) Herlev Gentofte Hospital (HGH)

Karen Simone Theilade, afdelingslæge (voksne) Herlev Gentofte Hospital (HGH)

 • ​​Thomas Almdal er udpeget som repræsentant for koordinatorer i Steno Partner Forum.

Redaktør