Patientvejleder

​Vil du vide mere om dine rettigheder som patient? Eller har du behov for hjælp, råd og vejledning til at løse et problem, du har oplevet som patient? Så kan du kontakte patientvejlederen i din region. 

Patientvejlederen kan bl.a.  

  • informere, vejlede og rådgive om dine rettigheder som patient
  • hjælpe med at udrede misforståelser mellem dig og Steno Diabetes Center Copenhagen
  • informere, vejlede og rådgive om dine muligheder for at klage, søge erstatning og indberette utilsigtede hændelser
  • hjælpe med at skrive og sende klagen videre til rette instans
  • vejlede om dine muligheder for at søge erstatning ved skader i forbindelse med behandling.

Patientvejlederen har tavshedspligt og giver kun oplysninger videre efter aftale med dig.

Kontakt patientvejlederen
Patienter bosiddende i Region Hovedstaden kan kontakte patientkontoret i Region Hovedstaden på tlf. 38 66 66 43.
Telefontider: mandag - torsdag kl. 10 - 13 og fredag kl. 10 - 12
E-mail patientkontorregionsgaarden@regionh.dk

Bor du i en anden region, kan du kontakte patientkontoret eller patientvejleder i din region. Du kan finde kontaktoplysningerne på www.sundhed.dk

Læs mere
www.patientombuddet.dk
www.patientforsikringen.dk 

Redaktør