SDCC på Herlev Hospital

Pr. 1. januar 2018 overgik Diabetesambulatoriet på Herlev Hospital organisatorisk til Steno Diabetes Center Copenhagen. Ændringen får ikke betydning for dig som patient, og du vil stadig blive mødt af både læger og sygeplejersker med speciale i diabetesbehandling.


Åbningstider og kontakt

Diabetesambulatoriet finder du ved opgang 64, etage 04.

Tidsbestilling: Mandag-fredag kl. 9.00-12.00.

Sygeplejerådgivning : Mandag-fredag kl. 8.00-9.00 og mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 13.00-14.00.

Telefonnummer 38 68 48 28


På hverdage i dagtiden kan du kontakte ambulatoriet telefonisk. Du kan alternativt sende os en mail. Personalet vil besvare din mail via brev eller ved opringning snarest muligt. Af sikkerhedsmæssige grunde kan vi desværre ikke sende svar retur på mail. Husk at oplyse dit navn, fødselsdato og telefonnummer i mailen.


​I tilfælde af akut behov for behandling af din diabetes uden for ambulatoriets åbningstid, henviser vi til din egen læge, vagtlæge eller skadestue.


I Diabetesambulatoriet bliver patienter med diabetes (sukkersyge) behandlet ambulant. Det vil sige, at du ikke behøver at være indlagt under behandlingen.
De fleste patienter kommer i ambulatoriet, fordi de har type 2 diabetes.


Undersøgelse og behandling foregår i et samarbejde mellem dig som patient samt sygeplejerske, læge og diætist.


Målet med behandlingen er at nedbringe dit blodsukker, så det kommer så tæt på det normale som muligt samt forebygge følgesygdomme, så som hjertekarsygdom, nyresygdom, nervebetændelse og øjenbaggrundsforandringer. Dette gøres blandt andet ved at behandle blodtryk og kolesterol hvis det er for højt.

 


Forløb i diabete​​sambulatoriet

 

Er du blevet henvist til Diabetesambulatoriet, vil du ved første besøg typisk tale med en diabetessygeplejerske og evt. en diætist.. Ved det første besøg aftales, hvornår du skal møde til den første lægekonsultation.
Er din diabetes nyopdaget, vil en sygeplejerske oplære dig i at måle blodsukker, og du vil få udleveret et blodsukkerapparat.

Diabetesambulatoriet har et tæt samarbejde med de praktiserende læger og kommunerne. Det betyder, at en del af behandlingen kan foregå hos din praktiserende læge eller i din kommune.


Diabe​​tesskole

Alle med nyopdaget diabetes vil blive tilbudt undervisning på vores diabetesskole. Undervisningen varetages af diabetessygeplejersker, diætister, fysioterapeuter, fodterapeuter og læger.

Diabetesskolen har mellem 6 og 10 forløb årligt. På hvert hold er der plads til 16-18 patienter med type 2 diabetes samt deres pårørende.

Undervisningen strækker sig over to torsdage med 6 timers undervisning hver gang og omfatter først og fremmest:

·         Hvad er  type 2 diabetes

·         behandling af type 2 diabetes

·         blodsukkermåling

·         kost

·         motion

·         livsstil

·         fodpleje

·         forebyggelse af senkomplikationer

Redaktør