Behandling type 1-diabetes

​Når du har type 1-diabetes og bliver henvist til SDCC, kan du enten blive fulgt i daghospitalet, hvis du har nyopdaget type 1-diabetes eller i ambulatoriet.

Har du ny opdaget type 1-diabetes, vil du med det samme indgå i et tværfagligt (læge, klinisk diætist, diabetessygeplejerske) patientuddannelsesforløb, der varer ca. 1 år. Forløbet foregår i vores daghospital, hvor du bliver tilknyttet en fast diabetessygeplejerske.

Vi tilrettelægger uddannelsesforløbet i samarbejde med dig, hvor emnerne kommer i den rækkefølge, du har behov for. Efter uddannelsesforløbet er du godt rustet til en hverdag med diabetes. Du fortsætter derefter den videre kontrol i ambulatoriet.

Erfaren med type 1-diabetes

Du vil som patient på SDCC få tilbudt ca. 4 besøg årligt hos en læge i ambulatoriet. Antallet af besøg afhænger af, hvor tit du har brug for at komme. Du bliver tilknyttet et diabetesteam af faste behandlere.

Hvert 2. år udføres statusundersøgelse af en diabetessygeplejerske og læge, som sammen med dig lægger en fremadrettet plan for din behandling og dit eventuelle behov for undervisning. Hvis du har behov for det, bliver du tilbudt konsultation hos en klinisk diætist.

Har du specielle behov som fx ønske om graviditet, problemer med øjne eller fødder, insulinpumpebehandling kan du blive henvist til vores specialistteams.De har særlig viden inden for netop dit behov.

Tilbud til alle patienter på SDCC


Redaktør