Behandling type 2 diabetes

​Når du har type 2 diabetes og bliver henvist til Steno, kan du enten blive fulgt i type 2- klinikken eller i ambulatoriet.

Forløb i type 2- klinikken
Din praktiserende læge kan henvise dig til et forløbsprogram for type 2 diabetes. Programmet løber over 8 - 12 måneder og indeholder ca. seks besøg.
Programmet indeholder

  • screening for følgesygdomme til diabetes
  • gennemgang og optimering af din behandling
  • undervisning, både individuelt og i gruppe, om diabetes, følgesygdomme, mad og fysisk aktivitet, motivation og personlige mål for behandling.

Desuden udveksles erfaringer om livet med diabetes.

Ved dit sidste besøg i type 2-klinikken vil en speciallæge vurdere, om du kan afsluttes på Steno og fortsætte dine kontroller  hos din praktiserende læge, eller om du kan blive tilbudt fast kontrol i ambulatoriet på Steno. Det er din komplikationsstatus, der afgør vurderingen.

Forløb i ambulatoriet
Du vil som patient på Steno få tilbudt ca. 4 besøg årligt hos en læge i ambulatoriet. Det vurderes sammen med dig, hvor tit du har brug for at komme. Du bliver tilknyttet et diabetesteam med faste behandlere.

Hvert 2. år udføres statusundersøgelse af en diabetessygeplejerske og læge. Hvis du har behov for det, bliver du tilbudt besøg hos en klinisk diætist.

Tilbud til alle patienter på Steno

  • Sygeplejerådgivningen
    Har du et akut problem med din diabetes, kan du ringe til sygeplejerådgivningen hele døgnet på tlf. 39 68 08 00
  • Kurser og andre aktiviteter

Redaktør