Postkassepatient

​"Postkasseordningen" er for personer med en velreguleret type 1 diabetes, der ønsker at minimere tiden til ambulante besøg på SDCC til en gang årligt.

"Postkasseordningen" indeholder et årligt besøg hos diabetessygeplejersken i klinikken. De øvrige 3 årlige besøg erstattes  af 3 kvartalsvise målinger af langtidsprøven, HbA1c og udfyldelse af et spørgeskema. Disse sendes til SDCC med post. Du vil herefter modtage resultatet af prøven.

Sygeplejerådgivning og SDCC's øvrige serviceydelser har du fortsat adgang til som "postkassepatient."

Kriterier for at indgå i ”postkasseordningen”

  • velreguleret type 1 diabetes og ikke have andre sygdomme.
  • være over 25 år
  • have haft din diabetes i over 5 år
  • have en langtidsprøve, der ikke er højere end 64 mmol/mol
  • ikke have komplikationer til diabetes og et normalt blodtryk
    kunne mærke lavt blodglukose


Praktisk information

Ved det årlige besøg i klinikken får du udleveret 3 kuverter med udstyr til at tage langtidsprøven og de 3 spørgeskemaer.

Sammen med svar på 3. langtidsprøve får du tilsendt en til samtale hos diabetessygeplejerske, blodprøver i laboratoriet og evt. øjenklinik.

Diabetessygeplejerske og teamoverlæge vil sammen med dig løbende vurdere, om du skal blive i ”postkasseordningen”

Redaktør