Ungeklinikken

SDCC har et team af behandlere, som arbejder på at skabe en god overgang for dig fra Herlevs børneambulatorium til Stenos voksenambulatorium.

Ungeklinikken er et specialiseret tilbud til unge med diabetes i alderen 16-23 år. Behandlerne i ungeklinikken har en stor viden inden for behandling og rådgivning af unge med diabetes, hvor der fokuseres på dine aktuelle behov (insulinpumpe, blodglukosemålinger, kulhydrater, sport, alkohol, sex, rejser og flytteplaner) og på de styrker, du har.

I ungeklinikken teamet prioriterer vi at lære dig godt at kende og at få en god relation og et godt samarbejde.  Vi fokuserer på netop din situation og dine udfordringer og hjælper dig til at bruge dine kompetencer.

I ungeklinikken får du redskaber til at du selv kan passe din diabetes. Det gør dig mindre afhængig af dine forældres hjælp og klar til at stå på egne ben med din diabetes. Det skal du kunne, både når det drejer sig om store ting som at flytte hjemmefra og at rejse udenlands, men også når det drejer sig om at overgå til voksenambulatoriet på SSCC.

Det kan være svært at skifte behandlingssted fra kendte rammer til noget nyt. Derfor inddrager vi gerne dine behandlere fra børneafdelingen, hvis der er behov for det i overgangsperioden. Hvis du ikke møder op til de første aftaler på Steno, følger vi også op på det.


Forskning og udvikling

Ungeklinikken deltager i forskellige forsknings- og udviklingsprojekter, der fokuserer på at gøre livet som ung med diabetes så ukompliceret som muligt. Vi samarbejder med SDCC's forskningsenhed, Sundhedsfremme, og i perioder har vi også andre samarbejdspartnere, fx studerende, som udvikler redskaber til diabeteshåndtering og relevante apps.

Redaktør