Lavt blodsukker - hvad og hvordan?

Lær symptomerne på lavt blodsukker at kende, og hvad du skal gøre, hvis det sker. 

Lær symptomerne på lavt blodsukker at kende, og hvad du skal gøre, hvis det sker. 

Alle personer med insulinbehandlet diabetes kan opleve at få lavt blodsukker. Til daglig taler vi om lavt blodsukker, når blodsukkeret falder til mindre end 3,9 mmol/l.

Hvordan opleves og behandles lavt blodsukker?

At have lavt blodsukker kan beskrives på forskellige måder ud fra, hvordan episoden opleves. Lavt blodsukker skal behandles ved, at du indtager hurtigtvirkende kulhydrater. Dog afhænger behandlingen af, hvor påvirket du er af dit lave blodsukker.

Illustration viser juice, druesukker og rugbrød
Druesukker eller juice suppleret med groft brød kan med fordel vælges, hvis blodsukkeret er lavt.

Lavt blodsukker kan opleves på tre måder: 

 1. Insulinføling: Du kan mærke, at dit blodsukker er lavt, og du er i stand til at hjælpe dig selv.
  Det, du skal gøre: Indtag 15-20 gram hurtige kulhydrater, f.eks. et glas juice, tre-fem stykker druesukker eller én Hypo-fit. Mål dit blodsukker 10-15 minutter efter du har indtaget hurtige kulhydrater. Hvis det er steget til mere end 4 mmol/l, spiser du 15-20 gram langsomme kulhydrater. - f.eks. en skive rugbrød. Hvis ikke dit blodsukker er steget, indtager du yderligere 15-20 gram hurtige kulhydrater, og blodsukkeret måles igen efter 10-15 minutter. 
 2. Insulintilfælde: Du er vågen, men er ikke selv i stand til at handle. Du har brug for hjælp. 
  Det, andre skal gøre: Tilbyde dig 15-20 gram hurtige kulhydrater, samt, når dit blodsukker er begyndt at stige, et stykke rugbrød eller en halv grovbolle for at stabilisere det. De bør opfordre dig til at måle blodsukker efter 10-15 minutter.
 3. Insulinchok: Du er bevidstløs og har måske kramper.
  Det, andre skal gøre: Hvis du har en GlucaGen® HypoKit, og du er sammen med én, der er instrueret i, hvordan den skal bruges, skal du have glucagon sprøjtet ind i en muskel. Der går cirka 10 minutter, før sprøjten virker, og du kommer til bevidsthed igen. Dit blodsukker bør efter indsprøjtningen måles hvert 10.-15. minut, til det igen er stabilt.
  Hvis du ikke har en GlucaGen® HypoKit, skal nogen ringe 1-1-2 og fortælle, at du har diabetes, har lavt blodsukker og er bevidstløs.

Hvis du har haft insulinchok, bør du efterfølgende kontakte Sygeplejerådgivningen på SDCC på tlf. 39 68 08 00.

Fortæl om din diabetes

Det er en god idé at fortælle andre, at du har diabetes, 
og hvordan de bedst hjælper dig i tilfælde af lavt blodsukker.

Årsager til lavt blodsukker

Det er vigtigt, at du kender mulige årsager til lavt blodsukker for at kunne forebygge, at det sker. 

Du kan få lavt blodsukker, hvis du:

 • har været fysisk aktiv, f.eks. havearbejde, rengøring, sport eller sex.
 • har taget en større dosis insulin, end du plejer.
 • har taget insulin til et måltid uden kulhydrater.
 • har spist og/eller drukket færre kulhydrater end planlagt
 • har drukket alkohol. Alkohol kan desuden sløre symptomerne, så du ikke mærker, når blodsukkeret falder. Derfor anbefaler vi, at du er ekstra opmærksom på dit blodsukker og spiser, inden du går i seng, hvis du har drukket alkohol.
 • er syg med en maveinfektion med kvalme, opkast og eventuelt diarré.
 • ved en fejl har taget hurtigtvirkende insulin i stedet for langsomtvirkende – eller omvendt.
 • har taget for meget insulin lige før et meget fedtholdigt måltid.

Lavt blodsukker kan også skyldes den måde, du tager din insulin på. Bed din behandler om at gennemgå med dig, hvordan du tager din insulin. Du kan finde vejledningen ' Sådan tager du insulin eller GLP-1' på www.sdcc.dk.

Husk altid at fortælle din behandler om episoder med lavt blodsukker.

De hyppigste symptomer på lavt blodsukker:

 • Rysten på hænderne og indre uro i kroppen
 • Humøret påvirkes
 • Sult
 • Synsforstyrrelser og svimmelhed
 • Svedudbrud
 • Træthed, hovedpine og koncentrationsbesvær
 • Hjertebanken
 • Urolig nattesøvn.

Vær opmærksom på, at symptomerne på lavt blodsukker kan ændre sig over tid.

Illustration af symptomer på lavt blodsukker
Rysten på hænderne, svedudbrud og sløret syn er alle symptomer på lavt blodsukker

Efter du har haft lavt blodsukker

Hvis du efterfølgende får højt blodsukker (hyperglykæmi), skal du som udgangspunkt ikke tage ekstra insulin. Hvis du får lavt blodsukker efter fysisk aktivitet eller indtagelse af alkohol, skal du også passe på med at tage ekstra insulin, hvis dit blodsukker stiger efterfølgende, da du så risikerer igen at få lavt blodsukker.

Manglende evne til at mærke lavt blodsukker

Personer, som har haft diabetes i mange år, kan miste evnen til at mærke symptomer på lavt blodsukker (det kaldes unawareness). De er derfor i større risiko for at få insulintilfælde eller insulinchok, hvor det er nødvendigt at få hjælp fra andre, f.eks. pårørende, kolleger eller sundhedspersonale.

Læs mere om lavt blodsukker på www.videncenterfordiabetes.dk

Redaktør