Nyrefunktionsundersøgelse

Ved en nyrefunktionsundersøgelse tester vi, hvor godt nyrerne fungerer.

Ved en nyrefunktionsundersøgelse tester vi, hvor godt nyrerne fungerer.

Hvad bliver undersøgt?

I denne undersøgelse tester vi GFR (glomerulær filtrationsrate) som fortæller, hvor godt nyrerne fungerer. Hvis nyrens funktion aftager, forsøger vi at forbedre behandling af blodsukker og blodtryk for at bremse processen.

Forberedelse

Du skal ikke forberede dig før undersøgelsen, men blot møde op til den aftalte tid. I alt varer undersøgelsen fire-fem timer. Du skal typisk møde til undersøgelse om morgenen, og vi tilbyder frokost undervejs.

Illustrativt billede af en blodprøvetagning

Hvordan foregår undersøgelsen?

Du får lagt en venflon i albuebøjningen via en kanyle, præcis som når vi tager en blodprøve. Inde i kanylen er en lille plasticslange (venflon) - som bliver siddende, når vi trækker kanylen ud.

Plasticslangen sidder i armen under hele undersøgelsen, da vi undervejs tager flere blodprøver via den. Når du har fået taget de første blodprøver, sprøjtes et svagt radioaktivt sporstof ind i blodbanen gennem venflon. Der skal nu gå tre timer, før der igen sker noget. I det tidsrum må du gerne gå til andre aftaler på SDCC.

Efter de tre timer skal du ligge og hvile i en time, hvor der fire gange bliver tager blodprøver. Blodet analyseres for kolesterol og saltbalance (kalium og natrium). Vi måler også kreatinin, som viser nyrernes evne til at rense blodet. I prøverne kan vi se, hvor meget sporstof, der er tilbage. Jo mindre sporstof, jo bedre nyrefunktion.

I løbet af hele undersøgelsen skal du opsamle din urin i en dunk, som du får udleveret. Vi måler, hvor meget albumin (protein), der udskilles med urinen. Dette viser noget om, hvor godt nyrerne og kroppens blodkar fungerer.

Er der ubehag ved undersøgelsen?

Når der lægges en venflon i en blodåre, minder det om, når der tages almindelige blodprøver i albuebøjningen. 

Radioaktiviteten i sporstoffet svarer til, hvad man udsættes for under én times flyvetur. Bivirkninger er yderst sjældne.

Hvordan får jeg svar?

Resultatet af undersøgelsen lægges ind i din journal i Sundhedsplatformen, og du kan også se det i appen ’Min sundhedsplatform’ eller på www.sundhed.dk. Lægen giver dig svar ved næste konsultation.

Læs mere om diabetes og nyresygdom på www.videncenterfordiabetes.dk.

Forhindret i at komme?

Du kan melde afbud på telefon 39 68 08 00 mandag til fredag kl. 08:00-12:00.

Redaktør