Undersøgelse af hjerterytmen (vagusundersøgelse)

Vagusundersøgelsen viser, om der er tegn på skade på de nerver, der styrer hjerterytmen.

Vagusundersøgelsen viser, om der er tegn på skade på de nerver, der styrer hjerterytmen.

Hvorfor vagusundersøgelse?

Diabetes med forhøjet blodsukker over længere tid kan være årsag til skader på det autonome nervesystem, som bl.a. regulerer funktionen af de indre organer, herunder hjertet. Vagusundersøgelsen viser om, der er tegn på skade på de nerver, der styrer hjerterytmen - det kaldes kardiel autonom neuropati.

Diagnosen stilles ved at måle hjerterytmen ved forskellige påvirkninger. Det er ikke nødvendigt med yderligere undersøgelser.

Foto vider, hvordan man med begge hænder holder det lille apparat Vagus.
Vagus måler ved at du med begge hænder holder apparatet.

Du er indkaldt til undersøgelsen, fordi du har symptomer, der kan tyde på denne følgesygdom. Får du diagnosen kardiel autonom neuropati, kan vi sætte ind med behandling, der sænker dit blodsukker, blodtryk og kolesteroltal.

Hvordan foregår undersøgelsen?

Du skal ikke forberede dig inden undersøgelsen. 

Undersøgelsen foregår ved brug af et lille håndholdt apparat kaldet VagusTM. Du holder apparatet i hænderne, mens der udføres fire forskellige målinger:

  • Fem minutter i liggende stilling
  • Stillingsændring fra liggende til stående
  • Under dyb vejrtrækning
  • Under kraftig udånding i et mundstykke.

VagusTM måler ændringerne i din hjerterytme. Resultatet viser, om der er tegn på kardiel autonom neuropati.

Hvor lang tid tager det?

Undersøgelsen varer cirka 20-30 minutter.

Er undersøgelsen ubehagelig?

Der er intet ubehag forbundet med undersøgelsen.

Hvornår får du svar på undersøgelsen?

Du får svar hos din behandler, ved dit næste ambulante besøg.

Forhindret i at komme?

Du kan melde afbud på telefon 39 68 08 00 mandag til fredag kl. 08.00-12.00.

Læs mere om autonom neuropati på www.videncenterfordiabetes.dk

Redaktør