Undersøgelse af øjne

Det er vigtigt at opspore og behandle øjensygdom relateret til diabetes i tide. Regelmæssige undersøgelser medvirker til at forebygge synstab.

Det er vigtigt at opspore og behandle øjensygdom relateret til diabetes i tide. Regelmæssige undersøgelser medvirker til at forebygge synstab.

Vi holder øje med dine øjne

SDCC anbefaler regelmæssig øjenundersøgelse, da eventuelle nethindeforandringer, som er relateret til diabetes, ikke altid giver symptomer eller påvirker synet. Du kan derfor ikke selv registrere, om dine øjne bliver påvirket af diabetes.

I de fleste tilfælde tilbyder vi regelmæssige screeningsundersøgelser for diabetesrelaterede forandringer i øjenbaggrunden. Formålet er at forebygge, opspore og hvis det er påkrævet at behandle eventuel diabetisk øjensygdom.

Dekorativt foto af øjensygeplejerske der undersøger en person.
Fotografering af øjenbaggrund.

Vi gør opmærksom på, at det ikke er en fuldt dækkende øjenundersøgelse, vi laver. Har du øjensygdomme, som ikke er relateret til diabetes, anbefales øjenundersøgelse hos en praktiserende øjenlæge.

Diabetisk nethindesygdom (retinopati)

Udvikling af diabetisk nethindesygdom hænger sammen med blodsukker, blodtryk og hvor længe, du har haft diabetes.
De fleste med diabetes vil få små udposninger eller blodudtrædninger efter 10-15 år med diabetes. Disse forandringer kan ses på billederne som små røde punkter. De generer ikke synet og skal ikke behandles.

Ved et besøg i øjenklinikken på SDCC får du:

 • som regel dryppet øjne for at udvide dine pupiller
 • målt tryk i øjnene
 • målt synsstyrke
 • fotograferet øjenbaggrund og får en foreløbig vurdering
 • information om øjet og diabetisk nethindesygdom
 • mulighed for at stille spørgsmål om dine øjne og dit syn til øjensygeplejersken.

Øjnene dryppes for at udvide pupillerne

For at få gode fotos, som viser detaljer af nethinden, er det oftest nødvendigt at udvide pupillerne. Øjendråberne kan svie et kort øjeblik. Du vil mærke det som sløret læsesyn, så længe dråberne virker. Afstandssynet bliver ikke påvirket - dog kan du blive blændet af modlys.

Børn og unge kan i de fleste tilfælde fotograferes uden at få dryppet øjne.

Måling af tryk

Vi måler næsten altid trykket i øjnene. Det gør vi for at finde de personer, hvor vi vurderer, at det er nødvendigt at undersøge nærmere for eventuel grøn stær (glaukom).

Grøn stær kan være en følgesygdom til diabetes. Det er en langsomt fremadskridende sygdom, som ikke giver symptomer før ret sent i forløbet, ligesom forandringer på nethinden. Den mest almindelige type (90 procent af alle) kaldes ’primær åbenvinklet glaukom’. Sygdommen kan være arvelig, og den er mere almindelig, jo ældre man er.

Synsmåling

Maskinen måler først synet og viser derefter bogstaver og tal i forskellig størrelse.

Fotografering af øjenbaggrunden

Øjnenes nethinder fotograferes med digitalt kamera. Du kan få billederne at se med det samme, og sygeplejersken kan give en foreløbig vurdering.

Forholdsregler efter undersøgelsen

Øjendråberne, som udvider pupillerne, virker i op til fire timer. Du vil mærke, at dit syn er sløret, og du bliver blændet af skarpt lys. Derfor:

 • Husk solbriller
 • Kør ikke selv bil efter undersøgelsen, før du føler, at du kan gøre det sikkert. Tag eventuelt offentlig transport eller få en anden til at køre dig.

Vurdering og videre forløb

Efter fotograferingen vurderer en specialuddannet øjensygeplejerske eller en øjenlæge billederne. De fastsætter tidspunktet for din næste øjenundersøgelse.

Ved dit næste besøg på SDCC får du en endelig vurdering af billederne.

Du vil kun blive indkaldt til undersøgelse hos øjenlægen på SDCC, hvis billederne af nethinden ikke kan vurderes, eller hvis forhold i dine øjne kræver nærmere undersøgelse.

Hvis det er nødvendigt med yderligere undersøgelse eller behandling, får du en henvisning til en øjenafdeling på et hospital i den region, hvor du bor.

Øjensygeplejersken kan fortælle mere om:

 • øjets opbygning
 • øjensygdom og diabetes
 • synsgener
 • dine øjnes tilstand.

Briller hos optikeren

OBS: Synsmålingen kan ikke bruges til at kontrollere dine brillers styrke. Brillekontrol udføres hos din optiker eller praktiserende øjenlæge.

Har du behov for nye briller, er det vigtigt, at dit blodsukker er stabilt i perioden op til optikerbesøg. Det vil først og fremmest sige, at det har ligget, hvor det plejer i to uger, ideelt mellem 7-10 mmol/l. Vi anbefaler, at du måler blodsukker lige før din aftale hos optikeren. Store svingninger kan nemlig give sløret syn, og du kan derfor risikere at få en forkert brillestyrke, hvis du har meget lavt eller højt blodsukker, mens dit syn bliver målt. Husk at informere din optiker om, at du har diabetes.

Spørg øjensygeplejersken

Hvis du har spørgsmål, kan du på hverdage mellem kl. 11.00-12.00 ringe til øjensygeplejerskerne på tlf. 39 68 08 00 – vælg 'øjenklinikken'. Du kan også skrive til øjensygeplejersken via www.minsundhedsplatform.dk

Hvis du bliver afsluttet fra SDCC, anbefaler vi, at du får undersøgt dine øjne hos en privatpraktiserende øjenlæge med det interval, som øjenlægen anbefaler.

Redaktør