Fejlkildeanalyse

Med en fejlkildeanalyse kan du identificere forhold i de fysiske rammer eller identificere usikre arbejdsgange, der udgør en risiko for patientsikkerheden.

​​​​​​

​​​Der er to metoder til gennemførelse af fejlkildeanalyser:

 • Design-fejlkildeanalyse til vurdering af de fysiske rammer
 • Proces-fejlkildeanalyse til vurdering af kliniske og administrative arbejdsgange

Design fejlkil​​​dea​nalys​​en​​​

Metoden er en teambaseret risikoanalyse, der proaktiv identificerer forhold i de fysiske rammer der kan udgøre en risiko for patientsikkerheden. Metoden fokuserer på udvalgte områder hvor de fysiske forhold har betydning.

 • Afgræns hvilke lokalitet der skal analyseres og hvilke risikoområder der skal vurderes
 • Beskriv aktiviteten 
 • Vurder og foretag en risikoscoring
 • Beskriv forslag til løsninger og vurder løsningerne

Proces-fejlkildeanalysen​​​​

Metoden er en teambaseret risikoanalyse, der proaktivt identificerer usikre arbejdsgange og fremmer patientsikkerheden.

 • Afgrænsning af genstandsfeltet ved brug af Hierachical Task Analysis
 • Beskrivelse af arbejdsflow og identifikation af risikoområder.
 • Scoring og prioritering af risiko
 • Analyse af bagvedliggende årsager til risikoen eksistens
 • Opstilling af handlingsplaner der kan reducere risikoen.

​​

Redaktør