Molekylærgenetisk diagnostik

Yderligere information om diagnostik af MODY, neonatal diabetes og svær monogen overvægt følger primo 2018

Kontakt

Tina t Lorentzen
Bioanalytiker, klinisk forskning
E-mail: tina.hvidtfeldt.lorentzen@regionh.dk

Kontakt

Torben Hansen
Professor, lægeansvarlig for molekylærgenetisk diagnostik på SDCC
Tlf. 20 56 53 01

Kontakt

Tina Vilsbøll
Professor, klinikchef, lægelig ansvarlig for behandling af MODY på SDCC
E-mail: tina.vilsboell.lauritsen.01@regionh.dk
Tlf. 40 94 08 25
Redaktør