Klager vedr. praktiserende tandlæge

Du kan klage over en tandlæges faglige virksomhed til regionstandlægenævnet.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Klager skal fremsættes inden 2 år efter den dato, hvor du var eller burde være bekendt med det forhold, der klages over. Der kan dog senest indgives klage over en behandling 5 år efter den dag, hvor behandlingen har fundet sted.         
 
 
Du kan også klage over tandlægers service (opførsel, oplysning om pris mv).  Klager rettes til den region, hvor den tandlæge, du klager over, har sin praksisadresse. Klager skal fremsættes senest 6 uger efter, at det forhold, der giver anledning til klagen, er kommet til dit kendskab. ​

Benyt klageformularen

Hent klageformularen vedr. tandlæger (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
(Samme formular benyttes for både faglige og overenskomstmæssige forhold).

Indsend klagen digitalt

Vedhæft skemaet i en sikker Digital Post meddelelse (Du logger ind med NemID). 

Start en sikker Digital Post meddelelse ​​

​Indsend klagen på papir

Udfyld skemaet og send det med almindelig post til:

Re​gion Hovedstaden
Center for Sundhed
Sundhedsjura
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Redaktør