​​​​​​

Libre: Upload af data

​​Bruger du mobiltelefonen til at scanne Libre med, kan du dele data med dit sundhedsteam ved at linke din konto i LibreView til SDCC.​

 Der er to måder at gøre det på:

  1. ​Gå til LibreView.com på din PC og log ind
  2. Klik på de 3 streger øverst til højre (menuen). 
  3. Klik på ’kontoindstillinger’
  4. Klik ’Min praksis’ i venstre kolonne
  5. Skriv ’praksis-ID’ : steno123
  6. Klik ’tilføj’

Eller du kan:

  1. Bede om en e-mail invitation fra din behandler
  2. Når du har modtaget og åbnet e-mailen, skal du klikke på ’accepter invitationen’
  3. Log ind på din konto i LibreView og klik ’accepter invitation’​


Redaktør